הקדמה:

מדריך זה מיועד לחיילות ולחיילים שהשתחררו משירות בצה"ל או למתנדבי ולמתנדבות שירות לאומי-אזרחי ששירותם הסתיים בתקופת משבר הקורונה, או סמוך לה
קיימות הטבות כספיות וזכויות מיוחדות שנועדו להקל על מי שמתחילים את חייהם העצמאיים בתקופה זו


סיום תקופה של שירות צבאי הוא בדרך כלל סיבה למסיבה במציאות הישראלית. החיים מתחילים, אפשר להתחיל לחלום על עבודה, לימודים או טיול גדול.

אלא שמשבר הקורונה שינה לא מעט מהתכניות הללו - את חלקן הוא ביטל, אחרות הוא שם בהמתנה. ובכל זאת - החיים לא עצרו. עד שיחזרו למסלולם, יש כמה זכויות שחשוב להכיר. הן יאפשרו לכם ולכן להתפרנס, לחסוך כסף, להגשים את עצמכם - או לפחות להסתמך קצת פחות על ההורים...

המדריך מיועד לכל מי שהשתחרר במהלך תקופת משבר הקורונה משירות צבאי. הזכויות בו רלוונטיות גם עבור מי שהשלימו שירות לאומי-אזרחי בהתנדבות. בכל מקום שמוזכרים חיילים - הכוונה גם למתנדבים, כמובן.

מעבר לזכויות שמפורטות במדריך זה, תמצאו זכויות פרטניות בפורטל זכויות חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי. על זכויות הקשורות למשבר הקורונה הרלוונטיות לכלל האוכלוסייה, היכנסו לפורטל קורונה.


קריאה נעימה ובהצלחה באזרחות!

שימוש בכספי הפיקדון האישי

 • ככלל, חיילים משוחררים ומתנדבי שירות לאומי זכאים לקבל את הפיקדון האישי שלהם במלואו, חמש שנים אחרי תום השירות. אם הם רוצים למשוך את חלקו לפני תום החמש שנים, הם יכולים לעשות זאת לצורך מטרות מסוימות בלבד.
 • בשל משבר הקורונה, הוחלט כי חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי יכולים למשוך לכל מטרה סך של 7,500 ₪ או 11,000 ש"ח מכספי הפיקדון ב-5 השנים הראשונות שלאחר השירות, על-פי התנאים הבאים:
  • מי שהשתחררו או סיימו שירות לאומי-אזרחי לפני 19.01.2019 יכולים למשוך עד 7,500 ש"ח או את יתרת הפיקדון (הנמוך מביניהם).
  • מי שהשתחררו או סיימו שירות לאומי-אזרחי בין התאריכים 20.01.2019 - 30.06.2021 יכולים למשוך עד 11,000 ש"ח או את יתרת הפיקדון (הנמוך מביניהם).
 • מי שמשכו כבר את סכומי הפיקדון הקודמים, יכולים למשוך את ההפרש לסכומי הפיקדון המעודכנים (7,500 ₪ או 11,000 ₪).
 • למידע נוסף ראו פיקדון אישי לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי

מענקים כספיים

 • חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי, שהשתחררו בשנת 2020, זכאים למענק בסכום של 500 ש"ח.
 • בנוסף, משולם מענק בסך 1,000 ש"ח, 1,800 ש"ח או 4,500 ש"ח, בהתאם לנתונים האישיים של מקבלי המענק.
 • המענקים מועברים לזכאים עד סוף ינואר 2021.
שימו לב
מי שאין להם חשבון בנק או שפרטי חשבון הבנק השתנו מאז השירות, יוכלו לקבל את המענק במזומן בבנק הדואר.

מענק עבודה מועדפת

 • חיילים משוחררים שמועסקים בעבודה שהוכרה כעבודה נדרשת 6 חודשים מלאים, יהיו זכאים למענק של 9,722 ש"ח (נכון ל-2021).
 • תקופת הזכאות תלויה בתאריך השחרור:
  • מי שהשתחררו בין ה-1 בינואר 2019 ועד ה-31 בדצמבר 2020, יוכלו לעבוד בעבודה נדרשת במהלך שלוש שנים מיום שחרורם
  • מי שהשתחררו לפני או אחרי תאריכים אלו, יוכלו לעבוד בעבודה נדרשת במהלך שנתיים מיום שחרורם
 • ככלל, מי שהתחילו לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה לאחר שחלפה שנה מיום שחרורם צריכים להיות זכאים לדמי אבטלה ביום שבו התחילו לעבוד, כדי שיוכלו לקבל את המענק.
  • עם זאת, מי שהשתחררו בין ה-1 בינואר 2020 ועד ה-31 בדצמבר 2020 לא יידרשו להיות זכאים לדמי אבטלה, גם אם יתחילו לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה בשנה השנייה לשחרורם.
 • ראו באתר המוסד לביטוח לאומי את רשימת העבודות הנדרשות המלאה. תחומי העבודות הנדרשות הם בניין, מפעלים, חקלאות, תחנות דלק ובתי מלון.
 • העבודה צריכה להיות במשרה מלאה על-פי הנהוג באותו ענף עבודה, וצריך לעבוד 150 ימי עבודה לפחות.
 • בעבודה בתחום החקלאות ניתן לעבוד 4 חודשים לפחות (100 ימי עבודה לפחות) ולקבל מענק חלקי.
 • מי שעבד 5 ימים בשבוע במקום עבודה שמונהג בו שבוע עבודה של 5 ימים, ייחשב כאילו עבד 6 ימי עבודה בשבוע לצורך צבירת ימי העבודה.
 • ימי חופשה, ימי מחלה וימי מילואים לא יימנו כימי עבודה, גם אם שולם עבורם תשלום מהמעסיק או מהביטוח הלאומי.
 • למי ששירת במילואים במהלך השנתיים שלאחר שחרורו משירות חובה, תוארך תקופת השנתיים שבה ניתן לעבוד בעבודה נדרשת במספר הימים ששירת במילואים במצטבר.

מענק עבודה מועדפת חלקי למי שעבד פחות מ-6 חודשים

 • מי שעבד בעבודה נדרשת לפחות 25 ימי עבודה רצופים במהלך 21 החודשים הראשונים מיום שחרורו, או 3 חודשים רצופים בין החודש ה-22 לחודש ה-24 מיום השחרור, עשוי להיות זכאי למענק חלקי ("מענק עבודה מועדפת"), אם נקבע אחד מאלה:
  • העבודה הנדרשת שעבד בה אינה מתאימה לו מבחינת המקצוע (למשל מכונאי שעבד כמלצר).
  • העבודה הנדרשת שעבד בה אינה מתאימה לו מבחינת המרחק - מקום העבודה מרוחק לפחות 60 ק"מ ממקום המגורים הרשום בתעודת הזהות, והמעסיק אינו מספק מקום לינה ללא תשלום, או הסעה יומית מהבית לעבודה ובחזרה.
 • המענק החלקי יחושב באופן יחסי לפי מספר ימי העבודה בעבודה הנדרשת.
שימו לב
משרד האוצר הצהיר על תכנית שבמהלכה תוארך התקופה הרלוונטית לעבודה מועדפת, כלומר יותר מ-24 חודשים אחרי השחרור. טרם תוקנו תקנות בהקשר זה ואנו נעדכן מיד כאשר המידע יתפרסם בצורה רשמית.

דמי אבטלה

 • במהלך השנה הראשונה אחרי השחרור מהצבא או אחרי סיום שירות לאומי-אזרחי, עובדים שעבודתם הופסקה, זכאים לדמי אבטלה אם עבדו 6 חודשים מאז השחרור.
 • הדבר תקף הן למפוטרים הן למי שיצאו לחל"ת של 14 יום או יותר.
 • משך תקופת הזכאות לדמי אבטלה הוארכה בתקופת משבר הקורונה עד ל-30.06.2021.
 • דמי האבטלה מחושבים על-פי השכר שהתקבל לפני תקופת האבטלה. בכל מקרה, הסכום לא יפחת מהסכום המינימלי שנקבע לחייל משוחרר, שהוא 120.02 ש"ח ליום (נכון ל-2020).
 • לקבלת דמי האבטלה, יש לבצע רישום ראשוני ללשכת התעסוקה באופן מקוון (באינטרנט). בנוסף יש להגיש תביעת דמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי. ניתן להגיש את התביעה באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי.
טיפ
אם טרם שולמו לכם דמי אבטלה ואתם לא יודעים למה - מומלץ לבדוק בדף מידע לממתינים לדמי אבטלה, האם ביצעתם את כל הצעדים הנחוצים

הבטחת הכנסה

 • הבטחת הכנסה היא גמלה המיועדת לאנשים ללא הכנסה או עם הכנסה נמוכה. היא עשויה להתאים לחיילים משוחררים שעונים על אחד מהתנאים הבאים:
  • הם לא נמצאו זכאים לדמי אבטלה (למשל, כי לא עבדו שישה חודשים מאז השחרור)
  • הם מקבלים דמי אבטלה, אבל בסכום שנמוך מהגמלה וזקוקים להשלמה לסכום זה.
  • הם עובדים בשכר שנמוך מהסכומים המפורטים בטבלה זו.
 • סכום הגמלה ליחיד עד גיל 25 נע בין 1,409 ש"ח ל-1,761 ש"ח (נכון ל-2020).
 • ניתן להגיש תביעה להבטחת הכנסה כאן ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • מקבלי הגמלה זכאים להנחה של 50% בתשלום דמי השימוש הקבועים לחברת בזק.
 • למידע נוסף ראו:

תשלומים לביטוח לאומי

טיפ
השתחררתם? אתם כבר לא קטינים ולא חיילים - כעת עליכם לדאוג בעצמכם לתשלום לביטוח לאומי. הקפידו לעשות זאת כדי שלא ייווצר חוב שיקשה עליכם בהמשך.

זכויות בעבודה

טיפ
התחלתם לעבוד? עם תחילת ההעסקה, תתבקשו למלא טופס 101 עבור מס הכנסה. הקפידו לציין בו כי אתם חיילים משוחררים, כדי לקבל נקודות זיכוי במס הכנסה, להן אתם זכאים במשך 36 חודשים לאחר השחרור. שווי ההטבה נע בין 218 ש"ח לחודש ל-436 ש"ח לחודש, בהתאם לאורך השירות.

הנחה בארנונה

סיוע משפטי