עמותת מופת (מתמטיקה, פיסיקה ותרבות קהילתית) הינה מוסד ללא כוונות רווח הפועלת לקידום מצוינות אישית בלימודי המדעים המדויקים ומדעי הטבע ומצוינות אישית וחברתית, לפיתוח מתמיד של קהילה ישראלית ערכית.
בסניפי העשרה הפעילים ברחבי הארץ מקיימת העמותה פעילויות בתום יום הלימודים, המתמקדות במתמטיקה, מדעים, אנגלית, שחמט אמנויות חשיבה יצירתית ועוד.

פרטים

תחומי עיסוק:חינוך
אתר:לאתר
שנת הקמה:1992
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

מטרות העמותה

  1. העלאת רמתם של בוגרי מערכת החינוך במישור האישי הרגשי, וההתנהגותי, במישור החברתי ובמישור הקוגניטיבי בדגש על מדעים וטכנולוגיה.
  2. הקטנת הפערים הלימודיים באוכלוסיית התלמידים ע"י התכוונות לצרכיהם, לכישוריהם ולסגנונות הלמידה של המצטיינים וכנ"ל לגבי הבינוניים והמתקשים תוך תמיכה וחניכה של התלמידים, אלה באלה.
  3. העלאת אחוז בוגרי מערכת החינוך העל יסודית, שהתמחו במתמטיקה ובמדעי הטבע והטכנולוגיה.
  4. הפיכת מקצוע המתמטיקה לשפה נגישה ושימושית יותר לאוכלוסיית תלמידים רחבה יותר.
  5. העלאת איכות ההוראה.
  6. טיפוח תחושת המסוגלות בכל תלמיד- פיתוח היכולת להתגייס למשימות קשות ולהתמודד אתן. היכולת לדבוק במשימות המזמנות קשיים או חווית כשלון, והיכולת לראות בהן אתגר.
  7. העלאת רמת ההישגים האישיים של הלומד ואיכות תעודת הבגרות שלו, קרי רמה מוגברת של מתמטיקה ומקצועות מדעיים וטכנולוגיים.
  8. הכשרת הלומד והכנתו לקראת השתלבות ותרומה לחברה הישראלית, בדגש על מדע וטכנולוגיה, מחויבות ותרומה לחברה.

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם