מוקד השירות מענה ממשלתי מרכזי
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר 1299
טלפון ארוך 08-6863100
מייל לפניות moked1299@mail.gov.il
לינק לאתר רלוונטי https://www.gov.il/he/Departments/central-government-call-center
משרד ממשלתי אחראי ממשל זמין
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות מוקד מענה ממשלתי מרכזי
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות