מוקד השירות אגף משפחות שכולות (משרד הביטחון)
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר 03-7776700
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי https://www.mishpahot-hantzaha.mod.gov.il/mhn/Pages/default.aspx
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות