מוקד השירות ביטוח לאומי
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר *6050
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/מוקד%20טלפוני%20ארצי.aspx
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות המוסד לביטוח לאומי
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות