מוקד השירות הרשות לזכויות ניצולי השואה
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר *5105
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי https://www.gov.il/he/Departments/holocaust-survivors-rights
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות הרשות לזכויות ניצולי השואה
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות