מוקד השירות יד מכוונת (ביטוח לאומי)
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר *2496
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/yadMechavenet1.aspx
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות יד מכוונת - ייעוץ והכוונה חינם לוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות