מוקד השירות מוקד מילואים
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר 1111
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי http://www.miluim.aka.idf.il/1230-he/מוקד_המילואים-דרכי_התקשרות.aspx
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות