מוקד השירות קול הבריאות (משרד הבריאות)
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר *5400
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי http://call.gov.il/infocenter/index?page=home
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות משרד הבריאות
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות