מוקד השירות קו פתוח לתלמידים
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר 1-800-25-00-25
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי http://edu.gov.il/owlHeb/AboutUs/Inquiries/Pages/Inquiries.aspx
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות