מוקד השירות רשות התאגידים
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר 1-700-70-60-44
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/Pages/default.aspx
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות