מוקד השירות שירות הייעוץ לאזרח הוותיק (ביטוח לאומי)
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר *9696
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי https://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_Elderly/Pages/אודות%20השירות.aspx
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו מטעם המוסד לביטוח לאומי
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות