מוקד השירות מרכז מידע לבוחרים
סוג המוקד ארצית
טלפון מקוצר 1-800-222-290
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי https://www.gov.il/he/departments/news/news-04-02-19
משרד ממשלתי אחראי משרד הפנים
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס 1-800-222-291
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות