הקדמה:

דף זה מרכז עדכונים הרלוונטיים לאנשים עם מוגבלות ובני משפחתם בתקופת התפשטות הקורונה
בנוסף, תוכלו למצוא כאן רשימת מוקדים ייעודיים הפועלים בתקופה זו, שניתן לפנות אליהם לקבלת סיוע
אם יש לכם רשיון להעסיק עובד זר בסיעוד, ראו מידע חשוב בנושא העסקת עובד זר בסיעוד בתקופת משבר הקורונה
ראו שאלות ותשובות בנושא נכויות - קורונה באתר המוסד לביטוח לאומי


בדף זה תוכלו למצוא מידע על עדכונים והקלות שנקבעו לתקופת משבר הקורונה, ורלוונטיים לאנשים עם מוגבלות.

שימו לב
 • מותר להפעיל שירותי משלוחים, מכל חנות או עסק, בתנאי שהחנות או העסק רשאים לפעול בשעת החירום.
 • בשירותי משלוחים לבית מגורים צריכים להניח את המשלוח בפתח הבית ולא להיכנס פנימה.

הקלות בהגבלות

 • ההנחיות מחייבות לחבוש מסיכת פה ואף מחוץ לבית.
 • עם זאת, אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי (או שנמנע ממנו עקב מוגבלותו), לכסות את הפה ואת האף, פטור מהחובה של חבישת מסיכה מחוץ לבית.

ביקורי משפחות במסגרות דיור

הנחיות למסגרות דיור של מינהל מוגבלויות

 • ההנחיות הבאות נקבעו לגבי ביקורי משפחות במסגרות הדיור של משרד הרווחה- מינהל מוגבלויות:
  • כל דייר יהיה זכאי לביקור אחד בתדירות של פעם בשבועיים.
  • הביקור יימשך כ-30 דקות.
  • דיירים רבים במסגרות מתקשים לשים אמצעי מיגון ולשמור על מרחק של 2 מטר, ולכן אמצעי המיגון יורחבו בדרכים הבאות:
   • בנוסף למסיכה, המבקרים ילבשו חלוק חד פעמי וכפפות.
   • אם בשל מצבו התפקודי הדייר אינו לובש אמצעי מיגון, יש לדאוג מיד בתום הביקור לרחיצתו, להחלפת בגדיו ולכיבוס הבגדים.
   • בכל מקרה, בתום הביקור יש לדאוג לרחיצת ידיו של הדייר או חיטוין עם תכשיר אלכוהול.
  • מספר הביקורים ליום שניתן לאפשר בכל מסגרת:
   • במסגרת דיור של עד 6 דיירים בתפקוד בינוני-גבוה יתקיים ביקור אחד ביום
   • במסגרת דיור של עד 60 דיירים ניתן לקיים 3 ביקורים ביום
   • במסגרת דיור של מעל 60 דיירים ניתן לקיים 6 ביקורים ביום
 • הנחיות אלה תקפות לתקופה שבין ה-21.04.2020 ל-03.05.2020, ויעודכנו בהמשך לפי הצורך.
 • לרשימת העדכנית של הנהלים וההנחיות ראו באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

הנחיות כלליות לביקורים במסגרות דיור (כולל מסגרות למבוגרים)

 • יש לאפשר לכל דייר הזדמנות לביקור.
 • בכל ביקור ישתתף מבקר אחד בלבד.
 • משך הביקור יותאם לצרכי הדייר וצרכי המסגרת.
 • יש לתאם מראש את מועד הביקור עם הדייר ועם המבקר (לא יתאפשר ביקור שלא תואם מראש).
 • האחראי על תכנית הביקורים במסגרת יעדכן את הדיירים והמשפחות לגבי הסדרת הביקורים.
 • המבקר יכול להיות בן משפחה, אפוטרופוס, מטפל עיקרי או אדם אחר שהוא משמעותי עבור הדייר.
 • הביקור וזהות המבקר יתואמו על-פי בקשת הדייר, בהתאם לצרכיו ובהתייעצות עם הגורם המקצועי במסגרת.
 • אם הדייר אינו יכול לקבוע מי יבקר אותו, יש להפעיל שיקול דעת מקצועי על-פי צרכיו של הדייר.
 • יש לתעדף ביקורים על-פי שיקול דעת מקצועי, רצונות הדייר ובקשות המשפחה.
 • לא יתאפשר ביקור למבקר שהוא, או בן משפחה המתגורר עמו, שוהה בבידוד או חולה קורונה.
 • הביקור יתאפשר בתנאים הבאים:
  • למבקר יימדד חום
  • אין למבקר תסמינים נשימתיים
  • המבקר יחתום על הצהרת בריאות
 • מרחב הביקור:
  • מתחם ייעודי יוקצה לביקורים בתחומי המסגרת. מומלץ שיהיה באזור פתוח בתחום המסגרת או במתחם מבודד תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות וריחוק משאר הדיירים.
  • מרחב הביקור יאפשר מרחק של 2 מטר לפחות בין הדייר לבין המבקר.
  • אם מדובר בחדר, יש להשתדל שישמש אך ורק למטרה זו, ושתהיה אפשרות לאוורור (חלון או דלת פתוחה).
  • הביקור ילווה על ידי איש צוות שיוודא כי ההנחיות נשמרות.
  • המבקר יוכל לשהות במהלך הביקור במרחב שיועד לביקור בלבד.
  • אם קיימת במסגרת מחלקה ייעודית לבידוד או לחולי קורונה אין לאפשר ביקורים במחלקה זו.
 • אמצעי מיגון:
  • הדייר והמבקר יחבשו מסיכה במשך כל המפגש. המבקר אחראי לדאוג למסיכה עבור עצמו.
   • במקרים שבהם הדייר אינו יכול לחבוש מסיכה לפי החלטת הצוות המקצועי במסגרת, ניתן לאשר את הביקור תוך הקפדה על מרחק של 2 מטר לפחות מהמבקר.
   • במקרים חריגים שבהם לא ניתן לשמור על המרחק בין הדייר למבקר, הביקור יאושר על-ידי צוות רב מקצועי.
  • במרחב הביקורים יהיה חומר זמין לחיטוי הידיים.
  • מתחם הביקורים יעבור ניקוי על-ידי צוות המסגרת אחרי כל ביקור.
 • המבקר יוכל להביא לדייר מזון מהבית בכלים חד פעמיים או באריזות סגורות.
 • אם מעוניינים להביא חפצים אישיים לדייר, יש לתאם זאת עם הנהלת המסגרת.
 • לרשימת העדכנית של הנהלים וההנחיות בנושא ביקורים במסגרות הדיור ראו באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

היעדרות מהעבודה של הורה לאדם עם מוגבלות

 • הורה לאדם (ילד/בוגר) עם מוגבלות שעבד שנה לפחות באותו מקום עבודה ונאלץ להיעדר מהעבודה כדי לתת סיוע אישי לילדו, זכאי לזקוף 18 ימי היעדרות בשנה (או 36 במקרים מסוימים) על חשבון ימי המחלה או החופשה הצבורים שלו (בהתאם לבחירתו).
 • על ימי המחלה העובד זכאי לדמי מחלה בשיעור של 100% משכרו, החל מהיום הראשון להיעדרות.
 • כמו כן, העובד זכאי להיעדר מעבודתו (ללא ניכוי משכרו) 52 שעות בשנה (או 104 במקרים מסוימים) לצורך מתן סיוע אישי לילדו, המחייב היעדרות.
 • למידע נוסף על תנאי הזכאות הכלליים, ראו ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות.
 • בתקופת משבר הקורונה הזכאות של ההורה להיעדר מהעבודה בהתאם לכללים שנקבעו בחוק תהיה תקפה אם יתקיימו, בנוסף, כל התנאים הבאים:
  • הילד אינו שוהה בתקופה זו במסגרת כלשהי (חינוכית או אחרת).
  • הילד זקוק להשגחה, טיפול, או סיוע בשל מוגבלותו.
  • ההורה לא הוצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת).
שימו לב
החוק אוסר על אפליית עובד בשל היותו בן משפחה המטפל באדם עם מוגבלות

זכאות רטרואקטיבית של הורה העובד במגזר הציבורי

 • בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם בתחילת תקופת הקורונה, הורים לילד עם מוגבלות שמוגדרים כעובדים לא חיוניים במגזר הציבורי והוצאו לחופשה כפויה בתקופה שבין ה-22.03.2020 ל-02.05.2020, לא היו זכאים לדווח על ימי מחלה לצורך סיוע אישי לילדם.
 • עם זאת, ב-04.06.2020 החליטה ועדת המעקב של ההסכם הקיבוצי כי עובדים אלה זכאים להגיש למעסיק הצהרות על "היעדרות לצורך סיוע אישי" לגבי הימים ששהו בהם בחופשה הכפויה.
  • הימים ינוכו מימי המחלה הצבורים של ההורים והם יקבלו החזר על ימי החופשה שהורדו להם מכוח ההסכם.
  • הוראות ועדת המעקב מחייבות את כל המעסיקים שההסכם חל עליהם.
 • למידע נוסף ראו באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

תרופות ושירותי רפואה אונליין

טיפ
 • לפני שיוצאים להביא תרופה מומלץ לבדוק אם בית המרקחת מבצע משלוחים עד הבית.
 • ניתן גם להתקשר לקופת החולים כדי לברר על האפשרות להזמין מרשם בטלפון ולקבל את התרופה במשלוח לבית.

דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל"ת ומקבלים קצבת נכות

 • עובד שמקבל קצבת נכות כללית או קצבת נכות מעבודה והוצא לחל"ת של 30 יום לפחות עשוי להיות זכאי גם לדמי אבטלה בהתאם לתנאי הזכאות.
 • ככלל, אם משולמת תוספת תלויים לקצבת נכות כללית, דמי האבטלה יילקחו בחשבון לצורך חישוב הזכאות לתוספת.
 • עם זאת, בחודשים מרץ עד יוני 2020, סכום דמי האבטלה לא יופחת מתשלום תוספת תלויים למקבלי קצבת נכות כללית שזכאים הן לתוספת תלויים והן לדמי אבטלה.
 • הכספים שהופחתו מהקצבה בחודשים מרץ-מאי יוחזרו לזכאים באופן אוטומטי.
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי והארכת זכאות זמנית לקצבה

שימו לב

הארכת תוקף תג חניה לנכה

 • על-פי הנחית משרד התחבורה, תג חניה לנכה שתוקפו פג בין התאריכים 20.03.2020 ועד 10.05.2020, יוארך באופן אוטומטי ב-60 ימים. לדוגמה, תג חניה לנכה שתוקפו פג ב- 01.05.2020, יוארך באופן אוטומטי עד ל-01.07.2020.
 • ההנחיה רלוונטית לכל סוגי התגים.
 • למידע נוסף ובירורים ניתן לפנות למוקד הטלפוני של משרד התחבורה: 5678* בימים א'-ה' בשעות 19:00-08:00.

התמודדות עם קשיים כלכליים

תשלום מענק (אוטומטי) באפריל 2020

מוקדי סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני פנייה מקוונת
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מוקד פניות הציבור 6763* טופס לפניות הציבור
המוסד לביטוח לאומי מוקד ארצי 6050* טופס שאלות כלליות
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מוקד רווחה 118
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (צרכנות, ביטוח לאומי ועוד) 118 פנייה בפייסבוק
משרד העבודה , הרווחה והשירותים החברתיים תעסוקה שווה התאמה והשמה של אנשים עם מוגבלויות 3968*, 1-700-50-76-76
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי 3450* פנייה של מעסיקי עובדים זרים בנושא נגיף הקורונה
משרד הבריאות מוקד קול הבריאות 5400*
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104

ארגונים וגופים נוספים

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
איחוד הצלה, החברה למתנ"סים וארגון לב אחד מוקד חירום לסיוע הומניטרי בתקופת הקורונה 1221 (ללא כוכבית)
יד שרה אספקת ציוד רפואי עד הבית 02-6444639
עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
בית איזי שפירא קו חם לסיוע בקשיים רגשיים, חרדות ודחק לאנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם 073-2417730

050-2815232 ערבית

ג'וינט ישראל ייעוץ אישי לפתרונות טכנולוגיים, סדנאות וקבוצות להתמודדות (כולל קישורים להרשמה)
מילבת ייעוץ לגבי אביזרי עזר לתפקוד היום יומי ולשמירה על היגיינה אישית (כולל פיתוח אביזרים בהתאמה אישית)
 • 07-22230007
 • milbat@milbat.org.il
עמותת עלה קו חם למשפחות של ילדים ובוגרים עם מוגבלות 1-800-201-077
שק"ל ייעוץ וטיפול לאנשים עם מוגבלות 052-8190421
אחא קו חירום של אגודת החירשים בסמס/וטסאפ/שיחת וידאו 24/7 052-7251507
אלו"ט תמיכה וייעוץ (גם בחזרה לשגרה)
 • 03-6703077
 • 03-6709094 קו הורים להורים בשעות הערב
מכון ארגמן
 • קו סיוע נפשי והדרכה לאנשים עם מוגבלות ומשפחתם
 • התמודדות קבוצתית- אוטיזם בזום (הרשמה במייל)
 • 03-6917614 בין 08:00 ל-22:00
 • info@machonargaman.co.il
אנוש קו תמיכה טלפוני ואינטרנטי למתמודדים ובני משפחותיהם 074-7556155
אקים קו סיוע הורים למען הורים 1-800-399-333
ארגון נכי צה”ל ונט”ל קו לתמיכה וסיוע נפשי לנכי צה”ל 1-800-363-363
קופות החולים

מוקדים לתמיכה נפשית

 • 2700* שלוחה 8 ולחיצה על 3
 • 3555* שלוחה 1
 • 3833* שלוחה 8
 • 507* שלוחה 9
ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2


הרחבות ופרסומים