חולי קורונה זכאים למימון עלות פינוי באמבולנס בתנאים מסוימים
מי שמשוחררים אחרי שהחלימו מקורונה לא זכאים למימון בהעברתם אלא במקרים מיוחדים


חולים שנמצאו חיוביים לנגיף הקורונה וזקוקים להסעות לטיפולים רפואיים, עשויים להיות זכאים למימון בפינוי באמבולנס או ברכב מוגן.

מי זכאי?

 • חולים שנמצאו חיוביים לנגיף הקורונה וזקוקים להעברה ברכב ממוגן או באמבולנס בכל אחד מהמקרים שיפורטו בהמשך.

תהליך מימוש הזכות

העברת חולים כלליים

 • במקרים הבאים קופת החולים המבטחת תממן את ההעברה. לחולים שאינם מבוטחים המימון יהיה מטעם משרד הבריאות:
  • העברה של החולה מביתו אל בית חולים כללי בהפניה של קופת החולים, גם אם החולה לא אושפז/ה.
  • העברה של חולים לביתם מאשפוז או ממיון בבית חולים כללי לפני שהחלימו (במקרים חריגים ובאישור קופת החולים וחטיבת הרפואה).
  • העברה של חולים ממקום שהות מוסכם לבידוד (כגון מלונית) לבית חולים כללי, כאשר החולים התקבלו לאשפוז.
  • העברה של חולים ממקום שהות מוסכם לבידוד לביתם לפני שהחלימו (במקרים חריגים ובאישור קופת החולים וחטיבת הרפואה).
 • במקרים הבאים פיקוד העורף יממן את ההעברה:
  • העברת מבית החולה למקום שהות מוסכם לבידוד.
  • העברה של חולים מאשפוז או ממיון בבית חולים כללי למקום שהות מוסכם לבידוד.
  • העברה של חולים ממקום שהות מוסכם לבידוד (כגון מלונית) למחלקה לרפואה דחופה בבית חולים כללי, כאשר הם לא אושפזו בסוף. המימון יהיה להעברה הלוך וחזור, גם אם ההפניה לבית החולים ניתנה על ידי גורם רפואי שאינו קופת החולים.

העברה של חולים פסיכיאטריים

 • במקרים הבאים קופת החולים המבטחת תממן את ההעברה. לחולים שאינם מבוטחים המימון יהיה מטעם משרד הבריאות:
  • העברה מבית החולים למחלקה ייעודית לחולי קורונה בבית חולים פסיכיאטרי.
  • העברה מבית חולים פסיכיאטרי למחלקה ייעודית לחולי קורונה בבית חולים פסיכיאטרי אחר (אם החולים לא אושפזו לפני ההעברה למחלקה הייעודית).
  • העברה של חולים ממחלקת קורונה בבית חולים פסיכיאטרי לביתם לפני שהחלימו (במקרים חריגים ובאישור קופת החולים המבטחת וחטיבת הרפואה).
 • במקרים הבאים בית החולים שממנו הועבר החולה יממן את ההעברה:
  • העברה מבית חולים פסיכיאטרי לבית חולים כללי כאשר החולים אושפזו במחלקת קורונה.
  • העברה מבית חולים פסיכיאטרי למחלקה לרפואה דחופה בבית חולים כללי, כאשר החולים לא אושפזו אלא הועברו למחלקה ייעודית לחולי קורונה בבית חולים פסיכיאטרי אחר.
  • העברה של מאושפזים בבית חולים כללי למחלקה ייעודית לחולי קורונה בבית חולים פסיכיאטרי.

העברת חולי דיאליזה לטיפול דיאליזה בבית חולים כללי

 • חולי דיאליזה חיוביים לנגיף הקורונה יכולים לקבל טיפול דיאליזה רק בבית חולים שיש בו יחידת דיאליזה שיועדה לחולים חיוביים לנגיף.
 • חולים שאינם מראים סימפטומים יוכלו לעבור מבית החולים למלונית או לחזור לביתם, בתיאום עם קופת החולים המבטחת.
 • העברה והחזרה של חולים מביתם או ממקום בידוד מוסכם לטיפולי דיאליזה בבית חולים תיעשה במימון קופת החולים המבטחת (או במימון משרד הבריאות לחולים שאינם מבוטחים).

העברה לטיפולים אמבולטוריים

 • אם מדובר בהעברה לצורך טיפולים אמבולטוריים (טיפולים באשפוז יום) קופת החולים תבדוק לפני ההעברה את אחת מהאפשרויות הבאות:
  • האם ניתן לבצע את הטיפול ללא העברה לבית חולים/למרפאה/למכון אלא במקום שבו שוהה החולה (בית, מלונית וכדומה).
  • האם ניתן לבצע את הטיפול מרחוק.
  • האם לדחות את הטיפול עד להחלמה.
 • אם לא ניתן לדחות את הטיפול או לבצע אותו מחוץ לבית החולים/למכון/למרפאה, קופת החולים תממן את ההעברה הלוך וחזור.

שחרור חולים מחלימים

 • מחלימים שחוזרים לביתם אחרי שהחלימו לא זכאים למימון ההעברה לבית.
 • אם המחלימים שוחררו לבית חולים סיעודי, ההעברה תמומן על-ידי המוסד הסיעודי שאליו הם מועברים. במקרה זה ניתן לבצע את ההעברה גם באמבולנס שאינו מוגן.
 • אם המחלימים שוחררו להמשך טיפול בבית חולים פסיכיאטרי, בית החולים הכללי שממנו שוחררו יממן את ההעברה.
 • אם המחלימים מועברים ממחלקת קורונה בבית חולים פסיכיאטרי לבית חולים פסיכיאטרי אחר שממנו הגיעו, ההעברה תמומן על-ידי בית החולים שממנו הם מועברים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים