הקדמה:

מעסיקים בתחומים מסוימים יכולים להצטרף למסלול הכשרה בעבודה (OJT - On the job training) שבמסגרתו משולם להם מענק עבור הכשרתם והעסקתם של עובדים חדשים
יש להתחייב להעסיק את העובדים חצי שנה לפחות, ולהכשירם בעבודה בעזרת חונכים ממקום העבודה
המענק ניתן רק עבור עובדים ששכרם עולה ב-10% לפחות על שכר המינימום (אלא אם כן הם אנשים עם מוגבלות המקבלים שכר מינימום מותאם)
גובה המענק הבסיסי הוא 10,000 ₪ בגין כל עובד או עובדת, עם תוספת של 2,000 ₪ עבור עובדים מאוכלוסיות מועדפות או תוספת של 5,000 ₪ עבור עובדים ששכרם עולה על 8,500 ₪ לחודש
למידע נוסף ראו באתר התוכנית


מסלול הכשרה בעבודה של זרוע העבודה, הידוע גם בשם מסלול (OJT - On the Job Training), מאפשר למעסיקים לקבל מענק בעבור קליטת עובדים חדשים כעובדים מן המניין תוך הכשרתם בעזרת חונך או חונכת ממקום העבודה.

 • על המעסיקים להתחייב להעסיק את העובדים למשך חצי שנה לפחות.
 • המענק שניתן למעסיקים הזכאים מהווה מימון חלקי של שכר העובדים והחונכים בתקופת ההכשרה.

מי זכאי?

 • כל עסק שעומד בתנאי הזכאות שיפורטו בהמשך, וכן בתנאים מסויימים לגבי העובדים שעבורם מתבקש המענק ולחונכים שיעבירו את ההכשרה.

תנאי זכאות לעסקים

 • על העסק להיות מקום שהעבודה בו דורשת הכשרה וחניכה, אך לא דורשת הסמכה בחוק או רישוי.
 • סוגי העסקים והתחומים הרלוונטים מפורטים ברשימה של זרוע העבודה. ביניהם: אילנאות, בניין, דפוס, צילום, הפקה, אירוח, הסעדה, מלונאות, כח עזר בסיעוד, לוגיסטיקה, מחשבים, מזכירות, מכונות, מים, תעשיית המתכת, העץ או הפלסטיקה, קוסמטיקה ורכב.
 • מעסיק שהעסק שלו לא כלול ברשימה זו, אך מאמין כי הוא ראוי למענק, יכול להגיש בקשה מנומקת ולקבל אישור מיוחד.

עובדים שניתן להגיש עבורם בקשה

 • על העובדים לענות על כל התנאים הבאים:
  • הם אינם בעלי ניסיון או תעודה מקצועית בתחום המקצועי לגביו נדרשת ההכשרה.
  • הם לא הועסקו במישרין או בעקיפין על ידי המעסיקים מבקשי המענק, או באותו מקום עבודה באותו התפקיד.
  • שכרם החודשי הוא לפחות 5,830 ₪ (עולה ב-10% לפחות על שכר מינימום), אלא אם כן הם אנשים עם מוגבלות המקבלים שכר מינימום מותאם.

תנאים לחונכים

 • ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה במקצוע לגביו נדרשת ההכשרה, מתוכן לפחות חצי שנה במקום העבודה הנוכחי.

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה

 • יש להגיש באופן מקוון בקשה לביצוע מסלול הכשרת עובדים ישראליים ולצרף לה את המסמכים הבאים:
  • הצהרת מעסיקים וכתב התחייבות לביצוע מסלול הכשרת עובדים ישראליים במסלול OJT.
  • תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעניין העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום.
  • אישור ניהול חשבון בנק, המאשר את פרטי החשבון.
  • אישור מעמד משפטי (חברה, עמותה, עוסק מורשה, עוסק פטור) ואם המעסיק הוא תאגיד – יש להגיש גם תעודה בדבר רישום תאגיד.
  • אישור לצורך ניכוי מס ואישור ניהול ספרים בתוקף.
 • תוך 5 ימים מהגשת הבקשה, תועבר הודעה על אישור בקשה שהוגשה במלואה או צורך בהשלמת מסמכים או דחייה מנומקת של הבקשה.

תחילת ההכשרה

 • אם הוגשו כל מסמכי הבקשה ולא התקבל אישור תוך 14 יום, המעסיק רשאי להתחיל את החונכות (ובתנאי שמתקיימים כל התנאים שצוינו).
 • המועד האחרון לתחילת ההכשרה יהיה בתוך 60 יום קלנדריים מיום אישור הבקשה. לאחר מועד זה יפוג תוקף האישור.
 • יש לדווח על תחילת ההכשרה, על ידי מילוי הצהרה ושליחתה דרך אחת מדרכי ההתקשרות למוקד ההכשרה בעבודה: טלפון 054-3217495, פקס 03-5480303 או מייל .
 • יש לנהל רישום של החונכות, ולהגישה במידת הצורך לזרוע העבודה.

דרישת תשלום מזרוע העבודה

 • לאחר תחילת ההכשרה, ניתן להגיש דרישת תשלום ראשונה בתוך חודשיים ולא יאוחר מ-4 חודשים לאחר שהתחילה. אם הבקשה תקינה ישולם למעסיק 40% מהמענק.
 • על המעסיק להגיש את דרישת התשלום השנייה בתוך חצי שנה ולא יאוחר מ-9 חודשים לאחר תחילת ההכשרה. אם הבקשה תקינה ישולם למעסיק יתר המענק - 60%.

סכומי המענק

חשוב לדעת


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים