מסלול הכשרה בעבודה OJT הוקפא ולא ניתן להגיש בקשות חדשות עד להודעה חדשה. ניתן לעקוב אחרי העדכונים באתר התוכנית


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים