הקדמה:

מי שקיבלו בשנת 2020 קצבת נכות כללית, קצבת זיקנה לנכה, קצבת שירותים מיוחדים או גמלת ילד נכה זכאים למענק חד פעמי
המענק משולם עבור כל חודש בשנת 2020 שבו שולמה לזכאים הקצבה (לא כולל חודשים שבהם שהו במוסד שקיבל את הקצבה עבורם)
לפרטים על המענק המשולם בשנת 2021 ראו מענק חד פעמי למקבלי קצבאות נכות בשנת 2021
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


המוסד לביטוח לאומי משלם מענק חד פעמי למי שקיבלו קצבאות נכות בשנת 2020, לפי שיעור הקצבה שהם זכאים לה.

  • המענק משולם עבור כל חודש בשנת 2020 שבו שולמה לזכאים הקצבה (המענק לא משולם עבור חודשים שבהם הזכאים שהו במוסד שקיבל את הקצבה עבורם).
  • מענק דומה משולם למקבלי הקצבאות בתקופה שבין ינואר 2021 ליוני 2021. למידע נוסף ראו מענק חד פעמי למקבלי קצבאות נכות בשנת 2021.

מי זכאי?

דוגמה
למקבל קצבת נכות כללית שמקבל גם קצבת שירותים מיוחדים וגם תוספת עבור מונשם ישולמו 3 מענקים, שכל אחד מהם יהיה בשיעור שנקבע עבור הקצבה/התוספת.

תהליך מימוש הזכות

  • המענק משולם באופן אוטומטי לזכאים עבור כל חודש בשנת 2020 שקיבלו בו את קצבת הנכות, בהתאם לשיעורי הקצבאות ששולמו להם.
    • באוקטובר 2020 ישולם מענק עבור עד 10 חודשים (ינואר עד אוקטובר 2020).
    • בדצמבר 2020 ישולם מענק עבור חודשיים (נובמבר-דצמבר 2020).

סכומי המענק

סכומי המענק למקבלי קצבת נכות כללית ולמקבלי קצבת זיקנה לנכה

​שיעור הקצבה (דרגת אי-הכושר) שיעור המענק לכל חודש​ בשנת 2020 המענק שישולם באוקטובר 2020 עבור 10 חודשים​ המענק שישולם בדצמבר 2020 עבור חודשיים
​60% 114 ש"ח​ ​1,140 ש"ח ​228 ש"ח
​65% ​124 ש"ח ​1,240 ש"ח ​248 ש"ח
74% 141 ש"ח​ 1,410 ש"ח ​ 282 ש"ח
100% 190 ש"ח ​ 1,900 ש"ח ​380 ש"ח

סכומי המענק למקבלי קצבת שירותים מיוחדים

​שיעור הקצבה שיעור המענק לכל חודש​ בשנת 2020 המענק שישולם באוקטובר 2020 עבור 10 חודשים ​ המענק שישולם בדצמבר 2020 עבור חודשיים
50% 100 ש"ח ​ 1,000 ש"ח ​200 ש"ח
112% 200 ש"ח​ 2,000 ש"ח ​ 400 ש"ח
​188% ​300 ש"ח ​3,000 ש"ח ​600 ש"ח
תוספת עבור מונשם ​ 5,341 ש"ח (בנוסף למענק עבור הקצבה) ​ 53,410 ש"ח ​ 10,682 ש"ח

סכומי המענק למקבלי גמלת ילד נכה

​שיעור הקצבה שיעור המענק לכל חודש​ בשנת 2020 המענק שישולם באוקטובר 2020 עבור 10 חודשים המענק שישולם בדצמבר 2020 עבור חודשיים
50%/100% 83 ש"ח ​ 830 ש"ח ​166 ש"ח
​ 50%/100% עם 8 נקודות לפחות בבדיקת התלות ​490 ש"ח ​4,900 ש"ח ​980 ש"ח
188% ​490 ש"ח ​4,900 ש"ח ​980 ש"ח
תוספת עבור מונשם ​ 5,341 ש"ח (בנוסף למענק עבור הגמלה) ​ 53,410 ש"ח ​ 10,682 ש"ח

חשוב לדעת

גורמי ממשל

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים