הקדמה:

המענק משולם עבור כל חודש שבו שולמה לזכאים הקצבה בתקופה שבין ינואר 2021 ליוני 2021 (לא כולל חודשים שבהם שהו במוסד שקיבל את הקצבה עבורם)
החלק הראשון של המענק שולם במרץ 2021 וחלקו השני משולם ב-28 ביוני 2021
ראו שאלות ותשובות ומידע נוסף בנושא המענק באתר המוסד לביטוח לאומי


המוסד לביטוח לאומי משלם מענק חד פעמי למי שמקבלים קצבאות נכות בשנת 2021, לפי שיעור הקצבה שהם זכאים לה.

  • המענק משולם עבור כל חודש שבו שולמה לזכאים הקצבה בתקופה שבין ינואר 2021 ליוני 2021 (המענק לא משולם עבור חודשים שבהם הזכאים שהו במוסד שקיבל את הקצבה עבורם).
  • תשלום המענק מבוצע בשתי פעימות: החלק הראשון במרץ 2021 והשני ב-28 ביוני 2021.

מי זכאי?

דוגמה
למקבל קצבת נכות כללית שמקבל גם קצבת שירותים מיוחדים וגם תוספת עבור מונשם ישולמו 3 מענקים, שכל אחד מהם יהיה בשיעור שנקבע עבור הקצבה/התוספת.

תהליך מימוש הזכות

  • המענק משולם באופן אוטומטי עבור כל חודש בתקופה שבין ינואר 2021 ליוני 2021 שהזכאים קיבלו בו את קצבת הנכות, בהתאם לשיעורי הקצבאות ששולמו להם.
    • במרץ 2021 שולם מענק עבור עד 3 חודשים (מינואר עד מרץ 2021).
    • ב-28 ביוני 2021 משולם מענק עבור עד 3 חודשים (מאפריל עד יוני 2021).

סכומי המענק

סכומי המענק למקבלי קצבת נכות כללית ולמקבלי קצבת זיקנה לנכה

​שיעור הקצבה (דרגת אי-הכושר) שיעור המענק לכל חודש​ המענק שישולם בכל פעימה (במרץ וביוני) עבור 3 חודשים​
​60% 114 ש"ח​ 342 ש"ח
​65% ​124 ש"ח 372 ש"ח
74% 141 ש"ח​ 423 ש"ח
100% 190 ש"ח ​ 570 ש"ח

סכומי המענק למקבלי קצבת שירותים מיוחדים

​שיעור הקצבה שיעור המענק לכל חודש​ המענק שישולם בכל פעימה (במרץ וביוני) עבור 3 חודשים​
50% 100 ש"ח ​ 300 ש"ח
112% 200 ש"ח​ 600 ש"ח
​188% ​300 ש"ח ​900 ש"ח
תוספת עבור מונשם ​ 5,341 ש"ח (בנוסף למענק עבור הקצבה) ​ 16,023 ש"ח

סכומי המענק למקבלי גמלת ילד נכה

​שיעור הקצבה שיעור המענק לכל חודש המענק שישולם בכל פעימה (במרץ וביוני) עבור 3 חודשים​
50% 83 ש"ח ​ 249 ש"ח
​ 50% עם 8 נקודות לפחות בבדיקת התלות ​490 ש"ח ​1,470 ש"ח
100% 83 ש"ח ​ 249 ש"ח
​ 100% עם 8 נקודות לפחות בבדיקת התלות ​490 ש"ח ​1,470 ש"ח
188% ​490 ש"ח ​1,470 ש"ח
תוספת עבור מונשם ​ 5,341 ש"ח (בנוסף למענק עבור הגמלה) ​ 16,023 ש"ח

חשוב לדעת

גורמי ממשל

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים