הקדמה:

למעסיקים בתחומים מסוימים קיימת אפשרות להצטרף למסלול הכשרה לעבודה (OJT - On the job training) במסגרתו משולם להם מענק כספי עבור הכשרתם והעסקתם של עובדים חדשים
יש להתחייב להעסיק את העובדים חצי שנה לפחות, ולהכשירם בעבודה בעזרת חונך או חונכת ממקום העבודה
המענק ניתן רק עבור עובדים ששכרם עולה ב-10% לפחות על שכר המינימום
גובה המענק הבסיסי הוא 10,000 ש"ח בגין כל עובד או עובדת, עם תוספת של 2,000 ש"ח עבור עובדים מאוכלוסיות מועדפות או תוספת של 5,000 ש"ח עבור עובדים ששכרם עולה על 8,500 ש"ח לחודש


מסלול הכשרה בעבודה של משרד העבודה, הידוע גם בשם מסלול (OJT - On the Job Training), מאפשר למעסיקים לקבל מענק בעבור קליטת עובדים חדשים כעובדים מן המניין תוך הכשרתם בעזרת חונך או חונכת ממקום העבודה.

 • על המעסיקים להתחייב להעסיק את העובדים למשך חצי שנה לפחות.
 • המענק שניתן למעסיקים הזכאים מהווה מימון חלקי של שכר העובדים והחונכים בתקופת ההכשרה.

מי זכאי?

 • כל עסק שעומד בתנאי הזכאות המפורטים להלן, וכן בתנאים מסויימים לגבי העובדים שעבורם מתבקש המענק ולחונכים שיעבירו את ההכשרה.

תנאי זכאות לעסקים

 • על העסק להיות כזה שהעבודה בו דורשת הכשרה וחניכה אך לא דורשת הסמכה בחוק או רישוי.
 • סוגי העסקים והתחומים הרלוונטים מפורטים ברשימה של משרד העבודה. ביניהם: אילנאות, בניין, דפוס, צילום, הפקה, אירוח, הסעדה, מלונאות, כח עזר בסיעוד, לוגיסטיקה, מחשבים, מזכירות, מכונות, מים, תעשיית המתכת, העץ או הפלסטיקה, קוסמטיקה ורכב.
 • מעסיק שהעסק שלו לא כלול ברשימה שלעיל, אבל מאמין שהוא ראוי למענק, יכול להגיש בקשה מנומקת ולקבל אישור מיוחד.

עובדים שניתן להגיש עבורם בקשה

 • עובדים שאינם בעלי ניסיון או תעודה מקצועית בתחום המקצועי לגביו נדרשת ההכשרה.
 • לא הועסקו במישרין או בעקיפין על ידי המעסיקים מבקשי המענק, או באותו מקום עבודה באותו התפקיד.
 • שכרם החודשי עולה ב-10% לפחות על שכר מינימום.

תנאים לחונכים

 • ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה במקצוע לגביו נדרשת ההכשרה, בהם לפחות חצי שנה במקום העבודה הנוכחי.

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה

 • יש להגיש באופן מקוון בקשה לביצוע מסלול הכשרת עובדים ישראליים ולצרף לה את המסמכים הבאים:
  • הצהרת מעסיקים וכתב התחייבות לביצוע מסלול הכשרת עובדים ישראליים במסלול OJT
  • תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעניין העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום
  • אישור ניהול חשבון בנק, המאשר את פרטי החשבון
  • אישור מעמד משפטי (חברה, עמותה, עוסק מורשה, עוסק פטור) ואם המעסיק הוא תאגיד – יש להגיש גם תעודה בדבר רישום תאגיד.
  • אישור לצורך ניכוי מס ואישור ניהול ספרים בתוקף.
 • תוך 5 ימים מהגשת הבקשה, תועבר הודעה על אישור בקשה שהוגשה במלואה או צורך בהשלמת מסמכים או דחייה מנומקת של הבקשה.

תחילת ההכשרה

 • בתום 14 יום מהגשת הבקשה, אם לא התקבל אישור, רשאי המעסיק להתחיל את החונכות במיטלפון דה והעסק כלול ברשימת המקצועות המאושרים.
 • המועד האחרון לתחילת ההכשרה יהיה בתוך 60 יום קלנדריים מיום אישור הבקשה. לאחר מועד זה יפוג תוקף האישור.
 • יש לדווח על תחילת ההכשרה, על ידי מילוי הצהרה ושליחתה דרך אחת מדרכי ההתקשרות למוקד ההכשרה בעבודה: טלפון 054-3217495, פקס 03-5480303 או מייל .
 • יש לנהל רישום של החונכות, ולהגישה במידת הצורך למשרד העבודה.

דרישת תשלום ממשרד העבודה

 • לאחר תחילת ההכשרה, ניתן להגיש דרישת תשלום ראשונה בתוך חודשיים ולא יאוחר מ-4 חודשים לאחר שהתחילה. ככל שהבקשה תקינה ישולם למעסיק 40% מהמענק.
 • על המעסיק להגיש את דרישת התשלום השנייה בתוך חצי שנה ולא יאוחר מ-9 חודשים לאחר תחילת ההכשרה. ככל שהבקשה תקינה ישולם למעסיק יתר המענק - 60%.

סכומי המענק

 • עבור הכשרה וחניכת עובדים חדשים המועסקים במשרה המזכה במענק - ישולם למעסיק מענק הכשרה וחניכה בסך 10,000 ₪ כולל מע"מ.
 • עבור הכשרה וחניכת עובדים השייכים לאוכלוסייה המפורטת להלן, ישולם למעסיק מענק נוסף בסך 2,000 ₪ כולל מע"מ:

חשוב לדעת


גורמי ממשל