הקדמה:

בעקבות משבר הקורונה משולם עד לאמצע דצמבר 2020 מענק (חד-פעמי) למי שקיבלו דמי אבטלה או מענק הסתגלות לתקופה של 100 ימים לפחות
מקבלי דמי אבטלה יהיו זכאים למענק בתנאי ששכרם הממוצע שעל-פיו חושבו דמי האבטלה היה נמוך מ-422.04 ש"ח ביום (10,551 ש"ח בחודש)
המענק הוא בסך 2,000 ש"ח. אם בני זוג עונים שניהם על תנאי הזכאות, כל אחד מהם יקבל 2,500 ש"ח
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


בעקבות משבר הקורונה, המוסד לביטוח לאומי משלם מענק חד-פעמי למי שקיבלו דמי אבטלה או מענק הסתגלות במשך 100 ימים לפחות.

  • הזכאות של מקבלי דמי אבטלה למענק מותנית בכך ששכרם הממוצע ששימש בסיס לחישוב דמי האבטלה נמוך מ-422.04 ש"ח ביום (10,551 ש"ח בחודש).

סכום המענק

  • המענק הוא בסך 2,000 ש"ח.
  • אם שני בני זוג עונים על תנאי הזכאות, כל אחד מהם יקבל 2,500 ש"ח.

מי זכאי?

מקבלי דמי אבטלה

  • מי ששולמו להם דמי אבטלה למשך 100 ימים לפחות, בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-31.10.2020.
  • הימים ששולמו בהם דמי אבטלה ייספרו גם אם מדובר בתקופה לא רצופה (לדוגמה: למי שקיבלו דמי אבטלה במשך 40 ימים, חזרו לעבוד, ולאחר שהעסקתם הופסקה שוב קיבלו דמי אבטלה במשך 60 ימים, ייספרו 100 ימים).
  • 5 ימי האבטלה הראשונים שלא שולמו עבורם דמי אבטלה, נכללים בספירת 100 ימי האבטלה.
  • הזכאות מותנית בכך שהשכר הממוצע שלפיו חושבו דמי האבטלה היה נמוך מ-10,551 ש"ח בחודש.
טיפ
ניתן לראות כמה ימי אבטלה שולמו ומהו השכר שלפיו חושבו דמי האבטלה באתר השירות האישי ("הצגת נתוני מענק אבטלה ממושכת").

מקבלי מענק הסתגלות

  • בני 67 ומעלה שקיבלו מענק הסתגלות למשך 100 ימים לפחות (רצופים או שלא רצופים) בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-31.10.2020.
  • למי שקיבלו בתקופה זו דמי אבטלה ולאחר שהגיעו לגיל 67 החלו לקבל מענק הסתגלות, ייספרו גם הימים שבהם קיבלו דמי אבטלה וגם הימים שבהם קיבלו מענק הסתגלות לצורך חישוב 100 הימים (לדוגמה: למי שקיבל דמי אבטלה במשך 30 ימים לפני שמלאו לו 67, ולאחר שהגיע לגיל 67 קיבל מענק הסתגלות במשך 70 ימים, ייספרו 100 ימי הזכאות).

תהליך מימוש הזכות

  • המענק יועבר אוטומטית לזכאים עד לאמצע דצמבר 2020 לחשבון הבנק שאליו משולמים דמי האבטלה או מענק ההסתגלות (אין צורך להגיש בקשה).

חשוב לדעת

גורמי ממשל

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

חקיקה ונהלים