הקדמה:

בעקבות משבר הקורונה שולם באוגוסט 2020 מענק (חד-פעמי) בסך 750 ש"ח לכל תושב ישראל מגיל 18 שהכנסותיו לא עלו על הסכומים שיפורטו בהמשך. מענק כפול בסך 1,500 ש"ח שולם למקבלי קצבאות שונות
בנוסף, מקבלי קצבת ילדים קיבלו מענק בסך 500 ש"ח עבור כל אחד מ-4 הילדים הראשונים, ומענק בסך 300 ש"ח (לכל ילד) מהילד החמישי ומעלה
מי שענו על תנאי הזכאות וטרם קיבלו את המענק יכולים להגיע לסניפי הדואר עם תעודה מזהה כדי לקבל אותו


שימו לב
מי שענו על תנאי הזכאות וטרם קיבלו את המענק יכולים להגיע לסניפי הדואר עם תעודה מזהה כדי לקבל אותו.

בעקבות משבר הקורונה, המוסד לביטוח לאומי שילם באוגוסט 2020 מענקים לתושבי ישראל ולמקבלי קצבת ילדים.

מי זכאי?

 • למרות שהמענק נקרא "מענק לכל אזרח", בפועל הוא משולם רק לתושבי ישראל ולמי שמקבלים קצבת ילדים אף אם אינם תושבים.
דוגמה
אזרח שאינו תושב ישראל לא זכאי למענק עבור עצמו, אך אם הוא מקבל קצבת ילדים הוא זכאי למענק עבור אותו ילד.

מקבלי קצבת ילדים

 • כל ילד שמשולמת עבורו קצבת ילדים מזכה במענק.
  • מענק בסך 500 ש"ח משולם עבור כל אחד מ-4 הילדים הראשונים במשפחה.
  • מענק בסך 300 ש"ח משולם עבור כל אחד מהילדים החל מהילד החמישי במשפחה.
 • לחישוב סכום המענקים המשולמים עבור המשפחה ניתן להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי.

תושבי ישראל

 • כל תושב ישראל העונה על 2 התנאים הבאים זכאי למענק בסך 750 ש"ח:
  1. הוא נולד לפני ה-01.07.2002 (מי שטרם מלאו להם 18 אינם זכאים למענק זה).
   • עם זאת, קטינים שנישאו (ואינם מקבלים קצבת ילדים) זכאים אף הם למענק בסך 750 ש"ח.
  2. בשנת 2018 הוא לא חויב במס שולי של 50% (כלומר הוא לא הרוויח יותר מ-641,880 ש"ח ב-2018).
   • עם זאת, מי שב-2018 הרוויח מעל ל-641,880 ש"ח, אך ב-2019 לא חויב במס שולי של 50% שנקבע לאותה שנה (כלומר הוא לא הרוויח יותר מ-649,560 ש"ח ב-2019), יוכל להיות זכאי למענק בתנאי שהגיש את הדו"ח השנתי לשנת 2019.
 • מי שהיה חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה בשנת המס 2018 וטרם הגיש את הדו"ח לא יהיה זכאי למענק, אלא אם כן הוא היה זכאי לאחת מהקצבאות המפורטות בהמשך בחודש יולי 2020.

מקבלי קצבאות

תהליך מימוש הזכות

 • המענק הועבר במספר מועדים (המענק עבור הילדים שולם ב-02.08.2020, ובהמשך לשאר האוכלוסיות).

תשלום לחשבון הבנק

 • המענק שולם באופן אוטומטי לחשבונות הבנק של מקבלי קצבאות ושל שאר המבוטחים שפרטי חשבון הבנק שלהם מופיעים ברישומי המוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן לבדוק באופן מקוון איזה חשבון בנק מופיע ברישומים ואת הפרטים על התשלום. ניתן גם לברר זאת באמצעות האתר האישי.
 • מי שפרטי חשבון הבנק שלהם לא הופיעו, ולא עדכנו את הפרטים עד ל-19.08.2020, יכולים לקבל את התשלום בבנק הדואר.

תשלום באמצעות בנק הדואר

 • מי שאין להם חשבון בנק (וכן מי שפרטי חשבון הבנק שלהם לא עודכנו), יכולים לקבל את המענק במזומן בבנק הדואר.
 • החל מה-23.08.2020, ניתן להגיע לאחד מסניפי הדואר עם תעודה מזהה ולקבל את המענק.

חשוב לדעת

 • המענק לא נחשב כהכנסה לעניין כל דין, כלומר הוא לא ישפיע על זכאות אחרת שמותנית בגובה ההכנסה (למשל: מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי), הנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה, גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה), קבלת קצבת זיקנה לפני גיל 70 וגמלת סיעוד), ומקבלי המענק לא יידרשו לשלם עבורו מס הכנסה או דמי ביטוח לאומי.
 • המענק מוגן מעיקול, ומענק ששולם באמצעות הבנק יהיה מוגן במשך 30 ימים ממועד התשלום, כך שניתן למשוך אותו במהלך 30 הימים. זאת מלבד במקרים שבהם מקבל המענק חייב בתשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך.
 • למי שנמצאים בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), לא ייעשה שימוש בכספי המענק שקיבלו לצורך החזר חובותיהם.
 • הורים פרודים או גרושים זכאים לקבל את חלקם במענק (בהעברה או בקיזוז) מההורה השני שהמענק שולם לחשבונו, בהתאם לחלקם היחסי לפי פסק דין או הסכם בין ההורים לגבי החזקתם הכלכלית של הילדים שהמענק שולם עבורם.
 • חיילים בשירות חובה בצה"ל ומתנדבי השירות הלאומי-אזרחי שהשתחררו או סיימו את שירותם בשנת 2020 זכאים בנוסף גם למענקים חד פעמיים.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה מקוונת
משרד הרווחה מוקד רווחה 118
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

חקיקה ונהלים