הקדמה:

עובדים מעל גיל 67 שהוצאו לחל"ת של 30 יום רצופים לפחות או פוטרו בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-30.06.2021 (או לפני כן, בהתאם לירידה בשיעור האבטלה במשק) עשויים להיות זכאים ל"מענק הסתגלות" מהמוסד לביטוח לאומי
החל מה-01.08.2020 הזכאות חלה גם על עובדים שיוציאו אותם לחל"ת של 14 ימים לפחות
סכומי המענק נעים בין 1,000 ש"ח ל-4,000 ש"ח לחודש, בהתאם לגובה הכנסותיהם של העובדים מהפנסיה. במקרים שיפורטו בהמשך ישולם מענק חלקי
המענק לא משפיע על הזכאות לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) אך הוא נחשב כהכנסה לצורך ניכוי מס הכנסה

בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-30.06.2021 (או לפני כן, בהתאם לירידה בשיעור האבטלה במשק), עובדים מעל גיל 67 שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום של 30 יום רצופים לפחות (או 14 ימים לפחות החל מה-01.08.2020) עשויים להיות זכאים למענק מיוחד מהמוסד לביטוח לאומי.

 • סכומי המענק נעים בין 1,000 ש"ח ל-4,000 ש"ח לחודש, בהתאם לגובה הכנסותיהם של העובדים מהפנסיה.
שימו לב
מי שקיבלו מענק הסתגלות לתקופה של 100 ימים לפחות עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי.

תקופת הזכאות הכללית למענקי הסתגלות

 • התקופה שבה מתאפשרת הזכאות למענקים אלה מתחילה ב-01.03.2020.
 • מועד סיום התקופה הוארך עד ל-30.06.2021, אך אם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפרסם לפני סוף מאי 2021 כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי ירד מתחת ל-7.5%, תקופת הזכאות למענק תסתיים לפחות 30 ימים לאחר מועד הפרסום, ולא לפני ה-31.12.2020.

השפעת המענק על קצבת אזרח ותיק ועל תוספת השלמת הכנסה

 • קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק): המענק לא נחשב כהכנסה בחישוב הזכאות לקצבת אזרח ותיק, ולכן תשלום המענק אינו משפיע על זכאותם של מקבלי הקצבה.
 • תוספת השלמת הכנסה:
  • מענק ששולם לתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-31.05.2020 נחשב כהכנסה בחישוב הזכאות להבטחת (השלמת) הכנסה, כלומר הוא עשוי להקטין או אף לבטל את הזכאות לתוספת השלמת הכנסה במהלך החודש שבו שולם.
  • מענק שמשולם החל מה-01.06.2020 לא ייחשב כהכנסה לצורך חישוב הזכאות לתוספת השלמת הכנסה.
  • בכל מקרה, קבלת המענק (לכל אורך התקופה שהוא משולם) אינה פוגעת בהטבות הנלוות לתוספת השלמת הכנסה למי שהיה זכאי להן, כגון: הנחות בחשבונות המים, החשמל והארנונה, פטור מתשלומים בקופות החולים, הנחות ברכישת תרופות ועוד.

מי זכאי?

 • עובדים העונים על 5 תנאי הזכאות הכלליים:
  1. הם תושבי ישראל.
  2. הם בני 67 או יותר.
  3. הם עבדו כשכירים לפחות 3 חודשים לפני שהוציאו אותם לחל"ת או לפני שפוטרו.
  4. הם פוטרו או הוצאו לחל"ת למשך 30 יום רצופים לפחות בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-31.07.2020, או למשך 14 ימים רצופים לפחות בין ה-01.08.2020 לסיום תקופת הזכאות הכללית.
  5. אם הם מקבלים פנסיה, סכום הפנסיה החודשית שלהם (ברוטו) אינו עולה על 5,000 ש"ח.

זכאות למענק עבור חודש מרץ 2020

 • בנוסף לתנאי הזכאות הכלליים, מי שהוצא לחל"ת או פוטר במהלך חודש מרץ ונשאר מחוסר עבודה עד ה-31.03.2020, זכאי למענק (בהתאם לגובה הכנסותיו מהפנסיה כמפורט בהמשך) עבור חודש מרץ 2020.

זכאות למענק עבור חודש אפריל 2020

 • בנוסף לתנאי הזכאות הכלליים, מי שעונה על אחד מהתנאים הבאים זכאי למענק (בהתאם לגובה הכנסותיו מהפנסיה כמפורט בהמשך) עבור חודש אפריל 2020:
  • הוא היה זכאי למענק בחודש מרץ ונשאר מחוסר עבודה במהלך כל חודש אפריל.
  • הוא הוצא לחל"ת או פוטר במהלך חודש אפריל ונשאר מחוסר עבודה עד ה-30.04.2020.

זכאות למענק עבור חודש מאי 2020

 • בנוסף לתנאי הזכאות הכלליים, מי שעונה על אחד מהתנאים הבאים זכאי למענק מלא (בהתאם לגובה הכנסותיו מהפנסיה כמפורט בהמשך) עבור חודש מאי 2020:
  • הוא היה זכאי למענק בחודש אפריל ונשאר מחוסר עבודה במהלך כל חודש מאי.
  • הוא הוצא לחל"ת או פוטר במהלך חודש מאי ונשאר מחוסר עבודה עד ה-31.05.2020.
 • מי שחזר לעבוד במהלך חודש מאי זכאי למענק חלקי בהתאם למספר הימים שלא עבד בהם בחודש זה (הסכום שהיה מקבל אילו לא עבד בכל החודש מוכפל במספר הימים שלא עבד בהם ומחולק ב-31).

זכאות למענק עבור חודש יוני 2020

 • בנוסף לתנאי הזכאות הכלליים, מי שעונה על אחד מהתנאים הבאים זכאי למענק מלא (בהתאם לגובה הכנסותיו מהפנסיה כמפורט בהמשך) עבור חודש יוני 2020:
  • הוא היה זכאי למענק בחודש מאי ונשאר מחוסר עבודה במהלך כל חודש יוני.
  • הוא הוצא לחל"ת או פוטר במהלך חודש יוני ונשאר מחוסר עבודה עד ה-30.06.2020.
 • מי שיחזור לעבוד במהלך חודש יוני זכאי למענק חלקי בהתאם למספר הימים שלא עבד בהם בחודש זה (הסכום שהיה מקבל אילו לא עבד בכל החודש מוכפל במספר הימים שלא עבד בהם ומחולק ב-30).

זכאות למענק עבור חודש יולי 2020

 • בנוסף לתנאי הזכאות הכלליים, מי שעונה על אחד מהתנאים הבאים זכאי למענק מלא (בהתאם לגובה הכנסותיו מהפנסיה כמפורט בהמשך) עבור חודש יולי 2020:
  • הוא היה זכאי למענק בחודש יוני ונשאר מחוסר עבודה במהלך כל חודש יולי.
  • הוא הוצא לחל"ת או פוטר במהלך חודש יולי ונשאר מחוסר עבודה עד ה-31.07.2020.
 • מי שיחזור לעבוד במהלך חודש יולי זכאי למענק חלקי בהתאם למספר הימים שלא עבד בהם בחודש זה (הסכום שהיה מקבל אילו לא עבד בכל החודש מוכפל במספר הימים שלא עבד בהם ומחולק ב-31).

זכאות למענק מאוגוסט 2020 ואילך

 • בנוסף לתנאי הזכאות הכלליים, מי שעונה על אחד מהתנאים הבאים זכאי למענק (בהתאם לגובה הכנסותיו מהפנסיה כמפורט בהמשך) שנקבע עבור החודשים אוגוסט 2020 ואילך:
  • הוא היה זכאי למענק בחודש שקדם לחודש הזכאות ונשאר מחוסר עבודה במהלך כל חודש הזכאות (למשל הזכאות לחודש ספטמבר תתאפשר למי שהיה זכאי למענק באוגוסט ונשאר מחוסר עבודה עד סוף ספטמבר).
  • הוא הוצא לחל"ת או פוטר במהלך חודש הזכאות, בשל משבר הקורונה, ונשאר מחוסר עבודה עד תום אותו חודש.
 • החל מאוגוסט 2020 הזכאות חלה גם על מי שפוטרו או הוצאו לחל"ת למשך 14 ימים רצופים לפחות.
 • הזכאות בחודשים אלה עשויה להיות למענק מלא, מענק חלקי, או מענק בגובה של 90%, בהתאם למפורט בהמשך.

סכום המענק עבור חודש מרץ 2020

 • סכום המענק נקבע על-פי גובה ההכנסה של העובדים מפנסיה (קבלת קצבת אזרח ותיק לא פוגעת בזכאות למענק או בגובה שלו).
גובה ההכנסה מפנסיה סכום המענק
אין הכנסה מפנסיה 2,000 ש"ח
פחות מ-2,000 ש"ח 2,000 ש"ח
2,000 - 4,000 ש"ח 1,500 ש"ח
4,000 - 5,000 ש"ח 1,000 ש"ח
מעל 5,000 ש"ח אין זכאות למענק

סכום המענק עבור חודשים אפריל, מאי, יוני ויולי 2020

 • סכום המענק נקבע על-פי גובה ההכנסה של העובדים מפנסיה (קבלת קצבת אזרח ותיק לא פוגעת בזכאות למענק או בגובה שלו).
גובה ההכנסה מפנסיה סכום המענק המלא
אין הכנסה מפנסיה 4,000 ש"ח
פחות מ-2,000 ש"ח 4,000 ש"ח
2,000 - 3,000 ש"ח 3,000 ש"ח
3,000 - 4,000 ש"ח 2,000 ש"ח
4,000 - 5,000 ש"ח 1,000 ש"ח
מעל 5,000 ש"ח אין זכאות למענק

מענק חלקי בחודשים מאי, יוני ויולי 2020

 • בחודשים מאי, יוני ויולי, מי שחוזר לעבוד במהלך החודש זכאי למענק חלקי בהתאם למספר הימים שלא עבד בהם באותו חודש.
 • המענק החלקי מחושב לפי סכום המענק המלא (שהעובד היה מקבל אילו לא עבד בכל החודש) מוכפל במספר הימים שלא עבד בהם ומחולק במספר הימים שישנם בחודש הזכאות.

סכום המענק מאוגוסט 2020 ואילך

 • סכום המענק נקבע על-פי גובה ההכנסה של העובדים מפנסיה (קבלת קצבת אזרח ותיק לא פוגעת בזכאות למענק או בגובה שלו).
גובה ההכנסה מפנסיה סכום המענק המלא
אין הכנסה מפנסיה 4,000 ש"ח
פחות מ-2,000 ש"ח 4,000 ש"ח
2,000 - 3,000 ש"ח 3,000 ש"ח
3,000 - 4,000 ש"ח 2,000 ש"ח
4,000 - 5,000 ש"ח 1,000 ש"ח
מעל 5,000 ש"ח אין זכאות למענק

מענק חלקי מאוגוסט 2020 ואילך

 • במקרים הבאים העובד יקבל מענק חלקי בחודש הזכאות:
  • אם העובד יחזור לעבוד במהלך חודש הזכאות, המענק יחושב בהתאם למספר הימים שהעובד לא עבד בהם באותו חודש.
  • אם במהלך חודש הזכאות של העובד תסתיים תקופת הזכאות הכללית למענקי הסתגלות, המענק יחושב בהתאם למספר ימי הזכאות שהיו לו באותו חודש.
 • במקרים אלה המענק החלקי יחושב כך: הסכום שהעובד היה מקבל אילו היה זכאי לכל אורך החודש, מוכפל במספר הימים שהיה זכאי בהם בחודש זה ומחולק במספר הימים שישנם באותו חודש.

מענק בגובה 90% בעקבות ירידה בשיעור האבטלה

 • אם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפרסם כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי ירד מתחת ל-10% (אך הוא עדיין לא יהיה פחות מ-7.5%), סכומי המענקים שישולמו יהיו בגובה 90% מהסכום המלא.
 • תקופת תשלום המענקים בגובה 90% תחל לפחות 30 ימים לאחר מועד הפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ולא לפני ה-01.01.2021, ותסתיים עם תום תקופת הזכאות הכללית למענקים.

תהליך מימוש הזכות

 • לצורך קבלת המענק יש למלא ולשלוח באופן מקוון טופס מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה.
  • ניתן גם להוריד, להדפיס ולמלא באופן ידני טופס בקשה, ולאחר מכן לסרוק לשלוח אותו באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי (יש לבחור בנושא "קצבת אזרח ותיק").
  • מי שמעוניין בכך, יכול לפנות למוקד הייעוץ לאזרח הוותיק *9696 או למוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי *6050 , והטופס ימולא עבורו במוקד.
 • אין צורך לצרף לטופס מסמך כלשהו. עם זאת, המוסד לביטוח לאומי עשוי לדרוש בהמשך פרטים נוספים או מסמכים לצורך אישור הזכאות.
 • מי שכבר הגישו בקשה וקיבלו מענק עבור חודש מאי אינם צריכים להגיש בקשה נוספת לחודשים העוקבים.
 • אפשר להגיש את הבקשות למענקים עד ל-30.06.2021.

עדכון על שינויים במצב התעסוקתי

 • אם חל שינוי במצבם התעסוקתי של מקבלי מענק הסתגלות, עליהם לעדכן את המוסד לביטוח לאומי על כך.
 • כמו כן, מקבלי מענק הסתגלות שחזרו לעבוד ויצאו שוב לחל"ת או פוטרו צריכים לעדכן את הפרטים לצורך בחינת המשך זכאותם.
 • ניתן לבצע את העדכון באמצעות הצהרה מקוונת על מצב תעסוקה נוכחי.

ערעור

תשלום מס הכנסה על המענק

 • מכיוון שמענק ההסתגלות הינו תחליף לדמי אבטלה, יש לשלם עליו מס הכנסה.
 • מי שמגיש דו"ח שנתי למס הכנסה או בקשה להחזר מס לשנת 2020, צריך לציין את המענק בדוח השנתי או בטופס הבקשה להחזר בשדה 194/196 – "תקבולים והחזרים חייבי מס מהמוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתך כשכיר, שאינם כלולים בטופס 106 (מילואים, דמי אבטלה, דמי לידה, פגיעה בעבודה, מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה וכד')".
הערת עריכה
על פי מייל מרשות המסין מיום 27.12021
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 13:51, 27 בינואר 2021 (IST)

חשוב לדעת

 • מי שקיבל קצבת אזרח ותיק חלקית בגלל גובה הכנסותיו מהעבודה צריך לעדכן את המוסד לביטוח לאומי על הפסקת העבודה, כדי שסכום הקצבה המגיע לו יחושב מחדש (ניתן לפנות גם באמצעות האתר).
 • לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק ולא להעבירה לאחרים.
  • אם כספי המענק הועברו לחשבון הבנק של העובד, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לאחרים במשך 30 ימים ממועד ההעברה (בתקופה זו העובד יוכל למשוך את הכספים).
  • הגבלות אלה אינן חלות במקרה שבו מקבל המענק חייב בתשלום מזונות על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי.

מידע חשוב נוסף

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

סיוע כללי, ייעוץ ותמיכה

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
ההסתדרות החדשה מוקד מידע על זכויות במקום העבודה בעקבות משבר הקורונה *2383
בעצמי קו חירום להתמודדות ותמיכה בתחום התעסוקה *2119
לשכת עורכי הדין ייעוץ משפטי ראשוני בדיני משפחה, עבודה, ביטוח לאומי והוצאה לפועל 050-5588072 לפניות בווטסאפ
חסדי לב מוקד לקבלת כלים ותשובות בנושא התנהלות כלכלית ומשפחתית 077-3377930 שלוחה 3
המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
טנא בריאות קו חם בשפה האמהרית לשאלות בנושא הקורונה (מניעה, התגוננות, הנחיות משרד הבריאות) ימים א'-ה' 08:00-21:00 04-6323544
מרכז רותם ותכנית יתד מוקדי סיוע לצעירי יתד בעברית ובערבית למספרי המוקדים
קופות החולים-

טיפולים נפשיים בטלפון (חינם)

 • *2708
 • *3028
 • *3833
 • מוקדי "לאומית":
  • עמך 02-6335209
  • בית חם 073-2800539
  • תפארת בית חם (בערבית) 04-6111891
עמותת אלה קו חם למי שנמצאים במצוקה נפשית (למבודדים ולמטפלים) 050-9949244
ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
סה"ר- סיוע והקשבה ברשת סיוע רגשי באמצעים דיגיטליים לאנשים במצוקה נפשית
אלראז ייעוץ תמיכה וטיפול למשפחות בשפה הערבית 052-6363924, 04-6746688
ארגון "אלפג'ר אלג'דיד" הקו החם - קו חירום בחברה הבדואית להתמודדות עם משבר הקורונה הקו פועל בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-16:00 08-9966561
אנוש קו תמיכה להורים ולצעירים בגילאי 12-25 החווים משבר נפשי 054-9299723
משרד העלייה והקליטה בשיתוף עם מרכז משאבים ייעוץ ותמיכה רגשית לעולים על רקע משבר הקורונה ב-5 שפות

ימים א'-ה' משעה 16:00 עד 21:00

סיוע למבודדי בית

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
עמותת תפוח בשיתוף המשרד לשוויון חברתי וגופים נוספים סיוע למי שזקוק לתמיכה טכנולוגית (אופן השימוש ב-ZOOM, מילוי טפסים מקוונים ועוד)
 • 055-2750238 לעברית (להתקשר או לשלוח את המילה "עזרה")
 • 055-2750239 לערבית (العربية) (להתקשר או לשלוח את המילה "مساعده")
יד שרה אספקת ציוד רפואי עד הבית 02-6444639
עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית *3284


גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎*9687 רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
משרד הכלכלה והתעשייה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה מקוונת
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 • מוקד רווחה 118
 • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) *9848
 • מוקד מיסוי מקרקעין *4954
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי *3450 פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים

חקיקה ונהלים