הקדמה:

נפגעי פעולת איבה המתקיימים מתגמולים מיוחדים זכאים למענק לרגל נישואי ילדיהם
סכום המענק הוא 3,000 ש"ח
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולת איבה המתקיימים מתגמולים מיוחדים, זכאים למענק לרגל נישואי ילדיהם, בסך 3,000 ש"ח.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים