נפגעי פעולת איבה המתקיימים מתגמולים מיוחדים זכאים למענק לרגל נישואי ילדיהם
סכום המענק הוא 5,000 ₪
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולת איבה המתקיימים מתגמולים מיוחדים, זכאים למענק לרגל נישואי ילדיהם, בסך 5,000 ₪.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים