מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל, שהוקם לפני כ-25 שנים, משמש כארגון גג לכמעל 50 ארגונים הפועלים למען ניצולי השואה. מרכז הארגונים שם לו למטרה להיאבק למען זכויות הניצולים בארץ ובחו"ל ולדאוג להנצחת זיכרון השואה והנחלתו לדורות הבאים.

בשנת 2010 הוכר מרכז הארגונים כמרכז היציג של כל נציגי השואה בישראל. החברות במרכז הארגונים אינה על בסיס אישי אלא באמצעות נציגי הארגונים המייצגים את הקהילות אשר סבלו מרדיפות הנאצים במלחמת העולם השנייה. נציגים אלה חברים במועצת הארגון ובוחרים את הועד המנהל של הארגון ואת יושב ראש הארגון. המרכז מפעיל ועדות המטפלות במגוון נושאים שעל סדר יומו.

פרטים

אתר:לאתר
דוא"ל:Merkaz1113@gmail.com
כתובת:רחוב המסגר 55, ת"ד 57403, תל אביב, מיקוד 6721707
טלפון:03-6243343
פקס:03-5613884
שנת הקמה:1987
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

 • מרכז הארגונים פועל במספר מישורים במקביל:
 • פעולות למען השגת זכויות, הטבות והשבת רכוש עבור ניצולי השואה:
 • השגת זכויות והטבות לקבוצות ניצולים אשר סבלו מרדיפות הנאצים ואשר טרם קבלו תשלומים או פיצויים כלשהם.
 • תיקון עוולות שנגרמו לניצולי השואה בקבלת הפיצויים וההקצבות מגרמניה, מישראל ומכל מקור אחר.
 • מאבק על החזרת הרכוש הפרטי והקיהלתי שנשדד מהיהודים, בעיקר במדינות מזרח אירופה.
 • השגת רווחתם הכלכלית והרוחנית של הניצולים, לרבות פעולות תרבות.
 • סיוע לארגוני ניצולים הנמצאים במצוקה.
 • מאבקים נגד אנטישנמיות בעולם-לרבות חידוש פרסום ספרות נאצית.
 • פעולות הסברה אודות הזכויות של ניצולי השואה:
 • ארגון ותאום מערך התנדבותי לסיוע לניצולים בבתיהם.
 • הפקת חוברת זכויות ניצולי השואה בישראל, המתעדכנת מדי שנה.
 • הפעלת כנסים וימי עיון למיצוי זכויות ניצולי שואה.
 • הפקת והפצת הביטאון "מזכר" ובו מידע עדכני על זכויות, חדשות מן הארץ ומהעולם, על מחקרים, ספרים וכו'.
 • הפעלת אתר אינטרנט המציע מידע על זכויות, חדשות ומאמרים.
 • הנצחה, מורשת, זיכרון וחינוך:
 • הנצחת הקהילות שנכחדו בשואה והנחלת המורשת שלהן לדורות הבאים.
 • עידוד וסיוע בהפקת סרטים, הצגות וספרים לרבות ביוגרפיות של שרידי השואה.
 • ארגון כנסים וימי זיכרון.
 • העמקת תודעת השואה והגבורה בקרב בני הנוער בישראל ובקרב עמי העולם.

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם

קישורים ומידע נוסף