הקדמה:

מרכז השלטון המקומי הוא גוף המאגד בתוכו את כל העיריות והמועצות המקומיות. המרכז מייצג את הרשויות המקומיות ומקדם את ענייניהן מול הכנסת וגורמי הממשלה השונים וכן מייצג אותן בפני המוסד לביטוח לאומי, ההסתדרות הכללית של העובדים, התאחדות הקבלנים, התאחדות התעשיינים וכיוצא באלה. בנוסף, המרכז מייעץ לרשויות המקומיות בתחומי פעילותן השונים.

פרטים

אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
רח' הארבעה 19, ת"א, 64739
טלפון:
03-6844222
פקס:
03-6844201

תכניות בשיתוף מרכז השלטון המקומי

  • פרויקטים עם עמותת "אחרי" - תכניות להכנת נוער להתמודדות עם הגיוס לצה"ל והשירות הצבאי, וכן להעלאת אחוזי הגיוס ובפרט לשירות משמעותי.
  • פרויקטים עם קרן אתנה - תכניות שמטרתן להעצים מורים ולהעניק להם כלים להעצמה אישית, תוך כדי קידום מעמדם.
  • תכנית "חוסן העיר" - תכנית להקמת מרכזי חוסן ברחבי הארץ, במטרה לסייע לאוכלוסיה החווה מצוקה וחרדה בשעת חירום.
  • תכנית "עיר ללא אלימות" - פעולה עירונית-מערכתית למען התמודדות עם כל סוגי האלימות המתרחשים בעיר.
  • פרויקטים עם קרן נאסן - תכניות ללמידה ולטיפוח מצוינות.
  • קידום בטיחות ילדים עם ארגון "בטרם" - תכניות למען הפחתת מספר התאונות בקרב ילדים, במרחב העירוני ובבית.

נושאים וזכויות