מרכז השלטון המקומי הוא גוף המאגד בתוכו את כל העיריות והמועצות המקומיות. המרכז מייצג את הרשויות המקומיות ומקדם את ענייניהן מול הכנסת וגורמי הממשלה השונים וכן מייצג אותן בפני המוסד לביטוח לאומי, ההסתדרות הכללית של העובדים, התאחדות הקבלנים, התאחדות התעשיינים וכיוצא באלה. בנוסף, המרכז מייעץ לרשויות המקומיות בתחומי פעילותן השונים.

פרטים

אתר אינטרנט:לאתר
כתובת:רח' הארבעה 19, ת"א, 64739
טלפון:03-6844222
פקס:03-6844201

תוכניות בשיתוף מרכז השלטון המקומי

  • פרויקטים עם עמותת "אחרי" - תוכניות להכנת נוער להתמודדות עם הגיוס לצה"ל והשירות הצבאי, וכן להעלאת אחוזי הגיוס ובפרט לשירות משמעותי.
  • פרויקטים עם קרן אתנה - תוכניות שמטרתן להעצים מורים ולהעניק להם כלים להעצמה אישית, תוך כדי קידום מעמדם.
  • תוכנית "חוסן העיר" - תוכנית להקמת מרכזי חוסן ברחבי הארץ, במטרה לסייע לאוכלוסייה החווה מצוקה וחרדה בשעת חירום.
  • תוכנית "עיר ללא אלימות" - פעולה עירונית-מערכתית למען התמודדות עם כל סוגי האלימות המתרחשים בעיר.
  • פרויקטים עם קרן נאסן - תוכניות ללמידה ולטיפוח מצוינות.
  • קידום בטיחות ילדים עם ארגון "בטרם" - תוכניות למען הפחתת מספר התאונות בקרב ילדים, במרחב העירוני ובבית.

נושאים וזכויות