הפורטל מרכז מידע בנוגע לתקופת מבצע "עמוד ענן" בנובמבר 2012.

תקופת מבצע עמוד ענן – נובמבר 2012 נגעה והשפיעה על אוכלוסיה נרחבת. חלקה מצא את עצמו, לראשונה מזה שנים, נחשף לשאלות של מצב חירום, פגיעות חרדה וכו'.

לראשונה, ריכז "כל-זכות" את כל המידע שנדרש להתמודדות עם המצב בפורטל אחד - מידע ששירת את העובדים והמעסיקים, את אוכלוסיית המילואימניקים ובני משפחותיהם ואת מי שנפגעו: בגוף, בנפש וברכוש בתקופת המבצע.
את המידע הכללי המתעדכן באופן שוטף ניתן למצוא בפורטל מצב חירום ומצב מיוחד בעורף.

חברות ועצמאים

נפגעי הלם וחרדה

מוקדי סיוע

המוסד לביטוח לאומי

  • המוסד לביטוח לאומי - רשימת סניפים ומוקדים טלפוניים.
  • נפגעי פעולות איבה המטופלים על-ידי אגף השיקום וזקוקים לסיוע מוזמנים לפנות למחלקות השיקום באזור מגוריהם או בטלפון 02-6709743 בין השעות 15:00-09:00.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים