מרכז "מוסאוא" הינו ארגון המנהל מאבק ציבורי למען השגת זכויות כלכליות, חברתיות, תרבותיות ופוליטיות לערביי ישראל. זאת תוך כדי הכרה בייחודם הלאומי, התרבותי וההיסטורי.
המרכז מפרסם ניירות עמדה וניתוח מדיניות המופצים, בין היתר, לאנשי אקדמיה, עיתונאים ונבחרי ציבור.
במרכז קיימת יחידת מידע ומחקרים חברתיים כלכליים.

פרטים

אתר:לאתר
דוא"ל:mosawa@rannet.com
כתובת:רח' סנט לוקס 5, ת"ד 4471, חיפה, 31043
טלפון:04-8555901
שנת הקמה:1997
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

פרויקטים שמפעיל הארגון

  • הפרויקט לשינוי מדיניות ומעמד משפטי
  • הפרויקט לשינוי המעמד הכלכלי-חברתי של האזרחים הערבים-פלסטינים
  • פרויקט לפיתוח כח אדם בסנגור בעמותות ורשויות מקומיות
  • הפרויקט לסנגור וקשרים בינלאומיים

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות