הקדמה:

עמותת משפחה תומכת הוקמה במטרה לסייע לחולים אונקולוגיים ובני משפחותיהם באמצעות איסוף מידע בינלאומי לגבי מחקרים, טיפולים קונבנציונאליים ואינטגרטיביים, ובגיוס כספים למימון טיפולים שאינם כלולים בסל הבריאות או מכוסים על-ידי הביטוח הרפואי.

פרטי הארגון

אתר:לאתר
דוא"ל:info@supportive-family.org.il
טלפון:072-222-1240
שנת הקמה:2017
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל-זכות