חיילים בשירות חובה הזקוקים למשקפי ראייה זכאים למימון זוג משקפיים מטעם צה"ל
למידע רשמי ראו אתר צה"ל


חיילים בשירות חובה הזקוקים למשקפי ראייה זכאים לקבל זוג משקפיים אחד במימון צה"ל.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חיילים שאובחנה אצלם לקות ראייה

  • חייל שבפרופיל הרפואי שלו מופיע סעיף ליקוי על ראייה יפנה למרפאת היחידה שם יקבל טופס מאח או מרופא.
  • עם הטופס ניתן להגיע לרשת משקפיים בהתאם לפרטים המופיעים על הטופס, ולרכוש זוג משקפיים.

חיילים שטרם אובחנה אצלם לקות ראייה

  • חייל שבפרופיל הרפואי שלו לא מופיע סעיף ליקוי על ראייה, יפנה לרופא היחידה, שישלח אותו לאופטימטריסט צבאי או לרופא עיניים.
  • החייל יעבור בדיקת ראייה, שתוצאותיה יישלחו לרופא היחידה.
  • אם הבדיקות יעידו על צורך במשקפיים, החייל יקבל מרופא היחידה טופס לרכישת זוג משקפיים ברשת שתצוין על גבי הטופס.
  • במקביל, ובמידת הצורך, יעודכן בפרופיל הרפואי של החייל סעיף ליקוי ראייה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל