משרד ראש הממשלה מסייע לפעילות ראש הממשלה ומתאם פעולות בין משרדיות בתחומים שונים. זאת על פי החלטות הממשלה וסדרי העדיפויות שקובע ראש הממשלה.
הגופים הרבים הפועלים במסגרת משרד ראש הממשלה, כוללים את מזכירות הממשלה, המטה לביטחון לאומי, לשכת העיתונות הממשלתית, אגף ההסברה, המועצה הלאומית לכלכלה ועוד.

פרטים

אתר אינטרנט:לאתר
כתובת:משרד ראש הממשלה, האגף לפניות הציבור, קרית בן גוריון, בניין ג', ירושלים, 9195015
טלפון:03-6109898
פקס:02-5605000

דרכי פנייה

 • ניתן לפנות אל האגף לפניות הציבור במשרד ראש הממשלה בדרכים הבאות:
  • באמצעות טופס מקוון
  • בטלפון: 03-6109898
  • בפקס: 02-5605000
  • בדואר: משרד ראש הממשלה קריית בן גוריון, בניין ג' ירושלים מיקוד 9195015

תפקיד

 • קביעת מדיניות הממשלה
 • קביעת סדר יום לישיבות הממשלה וניהולן
 • טיפול בהסכמים והתקשרויות עם מדינות שונות
 • ריכוז נושאי ביטחון וחוץ רגישים
 • תיאום פעילותם של משרדי הממשלה והשרים
 • ביצוע מדיניות הכנסת
 • התוויית מדיניות ההסברה

נושאים וזכויות