יוצר הקטגוריות האוטומטי אינו משתמש אמיתי, אלא תוכנה העוזרת ביצירת דפי קטגוריה; כאשר דף כלשהו מסומן כשייך לקטגוריה שעדיין אינה קיימת, יוצר הקטגוריות יוצר את דף הקטגוריה באופן מיידי וכותב בו תיאור ראשוני.