משתמש זה משמש לניהול טכני של המערכת. מנהל המערכת הוא דרור שניר.