פרטי העורכ/ת

שם:
עידן נתיב

כל-זכות ואני

זוהי תובנה לא מורכבת במיוחד: זכות שאיננו יודעים כלל על דבר קיומה, היא זכות שבפועל אינה קיימת עבורנו וממילא איננו יכולים לממשה. לכן, ברור שהכלי המרכזי להבטחתן בפועל של זכויתיו של הפרט הוא יידועו אודותיהן ואודות דרכי מימושן. אשר על-כן אני שמח לטול חלק במסגרת המבקשת הלכה למעשה להנגיש לציבור הרחב מידע אודות זכויותיו השונות.

השכלה

13' ואילך: לימודים לקראת תואר LL.D, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
12': M.A. בהצטיינות יתירה מהמכון לקרימינולוגיה שבפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים (ראשון במחזור)
09': LL.M. בהצטיינות מהפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב
09': LL.B. בהצטיינות מהפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב

איפה אני משוטט

גר ברחובות, עובד בתל-אביב, לומד בירושלים, רואה כדורגל בחיפה

נושאי זכויות רלבנטיים

חברות בקהילות ידע

חבר/ת בקהילות הידע הבאות: