פרטי העורכ/ת

סטטוס:
לא פעיל

כל זכות ואני

העורכת תחת השם עמותת עמדא, היא אירית - מנהלת מרכז מידע וקו-חם של עמותת עמדא.

נושאי זכויות רלבנטיים

חברות בקהילות ידע

חבר/ת בקהילות הידע הבאות: