פרטי העורכ/ת

כל זכות ואני

עורכת דין בקליניקה לייצוג בני נוער, שבמסגרת המרכז לחינוך משפטי קליני שבאוניברסיטה העברית בירושלים.


נושאי זכויות רלבנטיים

חברות בקהילות ידע

חבר/ת בקהילות הידע הבאות: