זהו משתמש לצורך בדיקות בלבד. אם נראה שערך במרחב הראשי, זה לא תקין ויש לפנות לדרור שניר.