נותן שירותי תשלום הוא מי שעוסק בשירותי תשלום הכוללים אפשרות לשלם, אפשרות לקבל תשלום וניהול חשבונות לתשלום
חוק שירותי תשלום חל על חברות כרטיסי אשראי וגם על שירותי אמצעי תשלום מתקדמים כגון אפליקציות וארנקים אלקטרוניים
החוק חל על כל נותן שירותי תשלום המעניק שירותים לתושבי ישראל, גם אם הוא אינו רשום או נמצא בישראל

נותן שירותי תשלום הוא גוף שמורשה לעסוק בשירותי תשלום למשלם (הצרכן) או למוטב (בית העסק) הכוללים הנפקה של אמצעי תשלום, פעולות סליקה וניהול חשבונות תשלום.

  • חוק שירותי תשלום נועד להסדיר פעולות תשלום הנעשות לא רק באמצעות כרטיסי אשראי, אלא גם באמצעי תשלום מתקדמים כגון אפליקציות וארנקים אלקטרוניים.
  • בהתאם, החוק חל חברות כרטיסי האשראי, אך גם על אפליקציות כגון פייפאל וכדומה.
  • החוק חל גם על נותני שירותי תשלום שאינם רשומים או נמצאים בישראל, כל עוד הם נותנים שירותי תשלום ללקוחות תושבי ישראל, או מכוונים את שירותיהם ללקוחות בארץ.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים