הקדמה:

נציב תלונות הציבור על שופטים הוסמך בחוק לברר תלונות על התנהגות שופטים במסגרת מילוי תפקידם, ובין היתר בדרך ניהול משפט על ידם.
סמכות הנציב משתרעת על שופטים רשמים ודיינים, בבתי המשפט ובבתי הדין.

פרטים

אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
רחוב נחום חפצדי 5, בית עופר, גבעת שאול, ירושלים, 9548401
טלפון:
073-3927425
פקס:
02-6467973

תפקיד

  • תפקיד הנציב לברר תלונות על שופטים ורשמים בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה, על דיינים בבית הדין הרבני, על קאדים בבית הדין השרעי, על קאדים מד'הב בבתי הדין הדרוזיים, על דיינים בבית דין של עדה נוצרית ועל שופטים צבאיים, בכל הנוגע להתנהגותם במסגרת מילוי תפקידם, ובין היתר על דרך ניהול משפט על ידם.
  • הנציב אינו מהווה ערכאת ערעור על החלטה או פסק דין שנתן אותו שופט ולא ניתן במסגרת התלונה לבחון החלטות שיפוטיות ופסקי דין לגופם.
  • הנציב אינו מוסמך לטפל בבקשה לפסילת שופט מלשבת בדין.

נושאים וזכויות