379

הכפלת גמלת הבסיס ב-0.17 - אחוז שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), תש"ע-2010 (ללא קשר למע"מ)