שימו לב
  • במידה והנתון הוא מספרי, שימו לב שאין לרשום בו פסיק - יש לרשום "5000" ולא "5,000". כדי להציג בצורה יפה בתוך ערך, ניתן להקיף בתבנית "חשב ועצב", בצורה כזאת: {{חשב ועצב | {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 1 }} }}
  • יש לשים לב לשנות את הערך המספרי שבין תגי onlyinclude בלבד - הם מוודאים שזה החלק היחיד שיוטמע מהדף הזה, ולא ההסברים שבדף.

8915

הסכום הבסיסי בסעיף 1(3)(ב)(1) לחוק הביטוח הלאומי, שעל-פיו מחושבים:

  • מענק לידה ודמי לידה
  • דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים
  • דמי תאונה
  • קצבת נכות כללית
  • מענק ליתום (שאירים)
  • תגמול למתנדב
  • מענק פטירה
  • קצבאות ניידות