שימו לב
  • במידה והנתון הוא מספרי, שימו לב שאין לרשום בו פסיק - יש לרשום "5000" ולא "5,000". כדי להציג בצורה יפה בתוך ערך, ניתן להקיף בתבנית "חשב ועצב", בצורה כזאת: {{חשב ועצב | {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ב) }} }}
  • יש לשים לב לשנות את הערך המספרי שבין תגי onlyinclude בלבד - הם מוודאים שזה החלק היחיד שיוטמע מהדף הזה, ולא ההסברים שבדף.

192

על-פי הסכומים הבסיסיים בסעיף 1(3)(ב)(2) לחוק הביטוח הלאומי מחושבות קצבאות ילדים.

  • בפסקת משנה (א) נקבע סכום הקצבה לילד הראשון ולילד החמישי ואילך.
  • בפסקת משנה (ב) נקבע סכום הקצבה לילד השני, השלישי והרביעי.
  • בפסקת משנה (ג) נקבע הסכום לצורך חישוב גמלת הבטחת הכנסה או תוספת משפחתית למקבלי הבטחת הכנסה.