192

על-פי הסכומים הבסיסיים בסעיף 1(3)(ב)(2) לחוק הביטוח הלאומי מחושבות קצבאות ילדים.

  • בפסקת משנה (א) נקבע סכום הקצבה לילד הראשון ולילד החמישי ואילך.
  • בפסקת משנה (ב) נקבע סכום הקצבה לילד השני, השלישי והרביעי.
  • בפסקת משנה (ג) נקבע הסכום לצורך חישוב גמלת הבטחת הכנסה או תוספת משפחתית למקבלי הבטחת הכנסה.