204.85

חישוב הערך הכספי של שעת סיעוד ("יחידת שירות").

  • העדכונים של התעריפים מפורסמים כמה פעמים בשנה באתר בט"ל בדף חוזרי סיעוד => נותני שירותים (אגרת XXX - תעריפים - שם החודש מס' השנה):
    • מתייחסים לתעריף שרשום לנותן שירות שאינו מלכ"ר, לעובד עד גיל 70.
    • צריך להכפיל את התעריף ב-3.44 (4.3 כפול 0.8).
  • התעריף האחרון - 59.55 נכון לפברואר 2019.