204.7

 • הערך הכספי של שעת סיעוד ("יחידת שירות").
 • כיום מבוסס על הסכום שמפורסם באתר בט"ל (למשל כאן).
 • לפני כן נעשה בחישוב:
  • העדכונים של התעריפים מפורסמים כמה פעמים בשנה באתר בט"ל בדף חוזרי סיעוד => נותני שירותים (אגרת XXX - תעריפים - שם החודש מס' השנה).
  • מתייחסים לתעריף שרשום לנותן שירות שאינו מלכ"ר, לעובד עד גיל 70.
  • צריך להכפיל את התעריף ב-3.44 (4.3 כפול 0.8).
  • התעריף האחרון שחושב (59.55) היה נכון לפברואר 2019.