256

  • חישוב הערך הכספי של שעת סיעוד ("יחידת שירות") לגמלת סיעוד ברמה 1 לפי אתר בט"ל.
  • ברמה 1 הסכום שונה משאר הרמות של הגמלה.