הקדמה:

משפחות של יוצאי אתיופיה שהם חסרי דירה זכאיות להירשם ולהשתתף בהגרלה של תכנית הלוואות בתנאים מועדפים לרכישת דירה
לשאלות ובירורים, ראו פרטי יצירת קשר בנושא משכנתאות באתר השירותים והמידע הממשלתי
למידע על תכנית ההלוואות ליוצאי אתיופיה ראו באתר התכנית וכן באתר השירותים והמידע הממשלתי


המדינה מעניקה סיוע ברכישת דירה בתנאים מועדפים למשפחות יוצאי אתיופיה שהם חסרי דירה.

 • בשנים 2017-2020 תיפתח בתחילת כל שנה הרשמה לתכנית הלוואות בתנאים מועדפים, שיינתנו בהתאם לתנאי הזכאות ולהגרלה שנערכת בין הנרשמים.
 • במסגרת התכנית ניתנת הלוואה לדיור בסכום של עד 600,000 ש"ח, לתקופה של עד 25 שנה, צמודה למדד המחירים לצרכן.
 • ההלוואה ניתנת בתנאי ריבית מיוחדים:
  • ב-10 שנים הראשונות - ללא ריבית (0%).
  • ב-15 השנים הבאות - בריבית שנתית בשיעור של 2%.
 • זכאים שייקחו הלוואה משלימה בסכום הנמוך מ-600,000 ש"ח, לא יידרשו להון עצמי בשיעור של 25% אלא של 5% בלבד.

מי זכאי?

 • משפחות (לא אדם יחיד) העונות על כל התנאים הבאים:
  1. אחד מבני הזוג או ההורה הוא יוצא אתיופיה, כלומר הוא, או אחד מהוריו, נולד באתיופיה.
  2. כל אחד מבני הזוג (או ההורה העצמאי במקרה של משפחה חד הורית) הינו חסר דירה או שרכש דירה שתמורתה לא שולמה במלואה, וחוזה הרכישה בגינה נחתם לפני פחות משנה, או שזו דירה חדשה שנרכשה מקבלן והחוזה נחתם החל ב-1.1.2016 – ובלבד שאין להם דירה אחרת.
 • הזכאות היא ליוצאי אתיופיה חסרי דירה המשתייכים לאוכלוסיות הבאות:
  • זוג נשוי או זוג "ידועים בציבור" המקיימים משק בית משותף (עם או בלי ילדים).
  • הורה עצמאי עם לפחות ילד אחד שהוא רווק עד גיל 21, המתגורר עם ההורה דרך קבע ונמצא בחזקתו.

תהליך מימוש הזכות

 • בתחילת כל שנה נפתחת הרשמה חדשה לתכנית הסיוע.
 • לשאלות ובירורים בנושא ההרשמה לתכנית, ראו פרטי יצירת קשר בנושא משכנתאות באתר השירותים והמידע הממשלתי.
 • במהלך תקופת ההרשמה יש לפנות לאחד מסניפי הבנקים למשכנתאות ולהוציא תעודת זכאות. ההליך כרוך בתשלום של 70 ש"ח.
 • לצורך הוצאת התעודה, יש להגיע לסניף הבנק למשכנתאות עם המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות (כולל נספחים) של שני בני הזוג. אם שני בני הזוג נולדו בארץ, יש להביא צילום תעודת זהות של אחד מהוריהם שנולד באתיופיה.
  • זוגות נשואים יציגו תעודת נישואין.
  • גרושים יציגו תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין בסמוך ולפני הגירושין.
  • אלמנים יציגו תעודת פטירה של בן או בת הזוג.
  • הורים עצמאיים יציגו תעודת גירושין, הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין בסמוך ולפני הגירושין ותצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור.
  • ידועים בציבור יציגו טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור, שחתמו עליו בפני עורך דין.
   • אם בני הזוג מחזיקים בתעודת זוגיות מטעם ארגון "משפחה חדשה", או תעודת חיים משותפים מטעם ארגון "הויה", אין צורך לחתום על הטופס בפני עורך דין, אלא רק בפני מנהל הסניף.
   • במקרה זה יש להציג בפני מנהל הסניף את התעודה ואת העתק התצהיר שנחתם מול עורך הדין בארגון.
 • בעת הנפקת תעודת הזכאות יש לחתום בפני פקיד הבנק על טופס מידע לנרשמים בנושא תכנית הלוואות ליוצאי אתיופיה בתנאים מיוחדים וחתימה על הצהרה.
 • בסיום ההרשמה תיערך הגרלה בין כל הזכאים, וייקבעו הזוכים.
 • כשבועיים לאחר תום ההרשמה, יקבלו כל הזכאים שנרשמו (כולל מי שלא זכו) את תוצאות ההגרלה. הזוכים יקבלו הסבר לגבי המשך התהליך לצורך מימוש הסיוע.
 • בתחילת כל שנה תיפתח הרשמה חדשה, שבה יוכלו להשתתף גם מי שכבר השתתפו בהגרלות קודמות.
 • הזכאות למימוש הסיוע מוגבלת לתקופה של 6 חודשים. במהלך תקופה זו על הזוכים לרכוש דירה ולחתום על הסכם הלוואה עם הבנק.
 • מי שלא יחתום על הסכם הלוואה בתוך 6 חודשים יאבד את זכאותו לקבלת הסיוע מתוקף זכייתו בהגרלה, וזכאותו תועבר לנרשם הבא בתור על-פי תוצאות ההגרלה. עם זאת, ישנה אפשרות לבקש הארכה של תקופת הזכאות (ראו ועדת חריגים בהמשך).
 • קבלת כספי ההלוואה תהיה אפשרית עד שנה לכל היותר ממועד רכישת הדירה יד שניה ועד 3 שנים ממועד רכישת דירה חדשה מקבלן (כולל במסגרת מחיר למשתכן/מטרה).

ועדת חריגים

 • מי שזכו בהגרלה ולא הספיקו להשלים את הליך החתימה על הסכם הרכישה ועל הסכם ההלוואה בתוך 6 חודשים, רשאים לפנות לוועדת חריגים ולבקש הארכה.
 • הפנייה לוועדת החריגים אפשרית רק 3 שבועות עד חודש לפני סיום מועד תקופת הזכאות למימוש הסיוע.
 • הפנייה תיעשה על-ידי העברת מכתב מנומק לבנק. במכתב יש לפרט את הסיבה לבקשת ההארכה ולצרף מסמכים רלוונטיים נוספים.

חשוב לדעת

 • ניתן לממש את ההלוואות בתנאים מועדפים גם עבור רכישת דירה במסגרת תכנית מחיר למשתכן (במתכונת החדשה והישנה) ותכנית מחיר מטרה.
 • יוצאי אתיופיה יכלו להירשם בעבר לקבלת סיוע מוגדל במשכנתא מטעם משרד הבינוי והשיכון (לפני שהחלה תכנית ההלוואות בתנאים מועדפים). מה- 01.01.2018 לא ניתן יותר לממש זכאות זו (אולם ניתן לקבל סיוע במשכנתא כמו כלל אוכלוסיות הזכאים).

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים