תוכנית המשכנתא בתנאים מועדפים למשפחות יוצאות אתיופיה הסתיימה
למידע על מענק לרכישת דירה לעולים מאתיופיה שמתגוררים במרכז/אתר קליטה ראו באתר משרד הבינוי והשיכון