אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".

עמותת סינגור קהילתי הוקמה בכדי לפעול לקידום ומימוש זכויות חברתיות, לצמצום פערים, וליצירת סולידריות קהילתית בשכונות מצוקה, תוך חיזוק הפרט והקהילה.

העמותה, הפסיקה לפעול בשנת 2014.

אחד ממייסדי כל זכות, ארז פרלמוטר, התנדב בעבר בעמותת סינגור קהילתי בירושלים ושם למד על הצורך במערכת מידע כללית לציבור בנושאי זכויות. מכאן נבע הרעיון של כל זכות.

פרטים

שנת הקמה:1993
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

פעילות העמותה עד שנסגרה

הפעילות התבצעה בשכונות ובאזורים שתושביהן סובלים מקשיים חברתיים וכלכליים ובשל שגרת הקיום הקשה, זיקתם לזיהוי ולהשגת הזכויות המגיעות להם בדין- נחלשת. מתוך אמונה שידע הוא כוח, העמותה מסייעת בהנגשת מידע לגבי זכויות חברתיות ואזרחיות והאמצעים למימושן, ובנתינת כלים להתארגנות עצמאית.
עמותת סינגור קהילתי פעלה עם התושבים לשינוי מדיניות. הפעילות אל מול מקבלי החלטות נעשית באמצעות כלים משפטיים, שדולה פרלמנטרית ופעולות מחאה. כך למשל, הייתה העמותה שותפה פעילה בקידום חוק הדיור הציבורי.

נושאים וזכויות בהן עסקה העמותה עד שנסגרה