הקדמה:

עובדים ביום הבחירות המועסקים באופן חד פעמי במערכת הבחירות זכאים לשכר של לפחות 200% משכר מינימום, וכן לתמורת חופשה שנתית בגובה של לפחות 4% מהשכר ששולם להם
שיעור מס הכנסה שינוכה ממשכורתם הוא 25%
בני נוער המועסקים ביום הבחירות אינם משלמים מס הכנסה
עובדים ביום הבחירות זכאים לקבל מהמעסיק תלוש שכר המפרט את רכיבי השכר שקיבלו
אם המעסיק מפר את חובותיו כלפי העובד ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה


עובדים ביום הבחירות המועסקים באופן זמני או חד פעמי במערכת הבחירות זכאים לשכר של לפחות 200% משכר מינימום, וכן לתמורת חופשה שנתית בגובה של לפחות 4% מהשכר ששולם להם.

  • שיעור מס הכנסה שינוכה ממשכורתם הוא 25%.
  • בני נוער המועסקים ביום הבחירות אינם משלמים מס הכנסה.
אזהרה
המידע בדף זה אינו מתייחס למי שעובד במהלך יום הבחירות אצל המעסיק הקבוע שלו.
למידע על עבודה ביום הבחירות, שלא כחלק ממערכת הבחירות, ראו תשלום עבור עבודה ביום הבחירות לכנסת

מי זכאי?

  • עובדים המועסקים באופן חד פעמי או זמני במערכת הבחירות, למשל בוועדות הקלפי או בשירות המפלגות.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • אם המעסיק מפר את חובותיו כלפי העובד ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

  • עובדים ביום הבחירות זכאים לקבל מהמעסיק תלוש שכר המפרט את רכיבי השכר שקיבלו.
  • מקבל דמי אבטלה שמועסק במשרה חלקית רשאי לבחור אם לא לקבל דמי אבטלה עבור ימי העבודה וימים אלה לא ינוכו מתקופת האבטלה, או לקבל דמי אבטלה חלקיים וימי העבודה ידווחו כימי אבטלה. למידע נוסף ראו ​עבודה חלקית בתקופת הזכאות לדמי אבטלה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים