עזרה סיעודית לניצולי שואה מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ניצולי שואה התלויים לחלוטין בזולת, או תלויים בזולת במידה רבה מאד זכאים לתוספת של שעות סיעוד מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
תוספת שעות הסיעוד עומדת על 9 שעות סיעוד שבועיות
החל מיום 01.01.2015 ניצולי שואה המקבלים גמלה בכסף מהביטוח הלאומי יקבלו גם את תוספת 9 שעות הסיעוד כגמלה בכסף מטעם ועידת התביעות
השירות של תוספת שעות הסיעוד ניתן רק בבית הניצול ואינו ניתן לניצולים השוהים במוסד סיעודי או בית אבות או בדיור מוגן במחלקת תשושים

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל מממנת תוספת של 9 שעות סיעוד שבועיות לניצולי שואה התלויים לחלוטין בזולת, או תלויים בזולת במידה רבה מאד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • באפריל 2018 חלו שינויים באפיק הסיוע לתוספת 9 שעות סיעוד, ואין יותר צורך להגיש טפסי בקשה לקרן.
  • פונים אשר ימצאו זכאים, פרטיהם יועברו לקרן למתן השירות.
  • לבירורים ושאלות נוספות ניתן לפנות ל קרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל, בטלפון ‎03-6090866.

תהליך מימוש הזכות למקבלי גמלת סיעוד בכסף מהמוסד לביטוח לאומי

  • החל מיום 01.01.2015, ניצולי שואה המקבלים גמלה בכסף מהביטוח הלאומי יקבלו גם את תוספת 9 שעות הסיעוד כגמלה בכסף באמצעות פנייה ל- ועידת התביעות במספר הטלפון 03-5194400.
  • יוצאי עיראק , מרוקו ואלג'ריה שהוכרו ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה, המקבלים גמלה בכסף מהביטוח הלאומי, יוכלו גם הם לקבל את תוספת 9 שעות הסיעוד כגמלה בכסף באמצעות פנייה ל- ועידת התביעות במספר הטלפון 03-5194400.
    • מי שמגיש בקשה לקבל גמלה בכסף, צריך להעביר אסמכתא הכוללת את שם הפונה ומספר חשבון הבנק שלו . לצורך כך ניתן להעביר כאסמכתא שיק מבוטל .

תאריך תחילת הזכאות לתוספת שעות הסיעוד מהקרן

  • הסיוע לתוספת של 9 שעות הסיעוד יחל לאחר אישור בקשה תקינה בקרן והפקת ההתחייבות לספק השרות ולא על-פי תאריך תחילת הזכאות של ביטוח לאומי.

פסקי דין

ארגוני סיוע

  • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים