ניצולי שואה שזכאים לגמלת סיעוד מלאה מהביטוח הלאומי ונקבעו להם לפחות 6 נקודות תלות, זכאים לתוספת של 9 שעות סיעוד שבועיות מהקרן לרווחת נפגעי השואה
התוספת ניתנת גם, בכפוף למבחן הכנסות, למקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור 112% לפחות ולמקבלי "עזרת הזולת" ממשרד הביטחון בהיקף של 66 שעות חודשיות לפחות
ניצולי שואה המקבלים מהביטוח הלאומי גמלת מלאה בכסף יקבלו מוועידת התביעות או מהרשות לזכויות ניצולי שואה את תוספת 9 שעות הסיעוד השבועיות כגמלה בכסף ששוויה 2,025 ₪ בחודש
ניצולים שלא עונים על תנאי הזכאות לקבלת תוספת 9 שעות הסיעוד, עשויים לקבל תוספת גמלה בכסף עבור 4.5 או 2 שעות סיעוד שבועיות מוועידת התביעות, או סיוע כספי לבעלי 5 ו-5.5 נקודות תלות
השירות של תוספת שעות הסיעוד ניתן רק בבית הניצול ואינו ניתן למי ששוהים במוסד סיעודי או בית אבות או בדיור מוגן במחלקת תשושים


ניצולי שואה הזכאים לקצבת סיעוד מלאה מהמוסד לביטוח לאומי ונקבעו להם לפחות 6 נקודות תלות, זכאים לתוספת של 9 שעות סיעוד שבועיות מהקרן לרווחת נפגעי השואה.

 • האפיק ממומן ע"י ועידת התביעות והרשות לזכויות ניצולי השואה ומופעל באמצעות הקרן לרווחת נפגעי השואה.
 • את תוספת 9 שעות הסיעוד ניתן לקבל באותו אופן שבו מקבל הניצול את שעות הסיעוד מהביטוח הלאומי, בעין (כלומר באמצעות ספקי הסיעוד של המוסד לביטוח לאומי) או בכסף:
  • ניצול שמקבל את גמלה הסיעוד מהביטוח הלאומי כגמלה בעין או כגמלה משולבת (בעין ובכסף)- יוכל לקבל את תוספת השעות אך ורק ע"י ספק הסיעוד באמצעות הקרן לרווחה.
  • ניצול שמקבל את הגמלה מהביטוח הלאומי כגמלה מלאה בכסף- יוכל לקבל את תוספת השעות אך ורק כגמלה כספית מועידת התביעות, ואם אינו מוכר כניצול בועידת התביעות, מהרשות לזכויות ניצולי השואה (הכוונה בעיקר ליוצאי עיראק מרוקו ואלג'ירה).
 • שוויה של שעת טיפול שבועית אחת הוא 225 ₪ בחודש ובסה"כ הם יקבלו 2,025 ₪ בחודש.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הבקשה לתוספת שעות סיעוד בעין נידונה בקרן לרווחה ואין יותר צורך להגיש טופסי בקשה לקרן.
 • עם זאת, מי שזכאים לקצבת שירותים מיוחדים או לשעות "עזרת הזולת" מטעם משרד הביטחון מתבקשים למלא טופס הצהרה על הכנסה ונכסים ולשלוח אותו אל הקרן לרווחת נפגעי השואה. ניצולים אלה יקבלו את תוספת שעות הסיעוד בעין בלבד ולא בכסף.
 • אם הפונים יימצאו זכאים, הקרן תפנה אליהם לצורך מימוש הזכאות.
 • ניצולים שעונים על תנאי הזכאות והקרן לא פנתה אליהם, מתבקשים לפנות אל הקרן לרווחת נפגעי השואה בטלפון ‎03-6090866.

תהליך מימוש הזכות למקבלי גמלת סיעוד בכסף

תאריך תחילת הזכאות לתוספת שעות הסיעוד מהקרן

 • הסיוע לתוספת של 9 שעות הסיעוד יחל לאחר אישור בקשה תקינה בקרן והפקת ההתחייבות לספק השרות ולא על-פי תאריך תחילת הזכאות של ביטוח לאומי.

סיוע נוסף לניצולי שואה סיעודיים

 • ניצולי שלא עונים על תנאי הזכאות לקבלת תוספת 9 שעות סיעוד בשבוע, עשויים להיות זכאים לסיוע סיעודי אחר:
  • ניצולי שואה בעלי 5 או 5.5 נקודות תלות במבחן התלות של ביטוח לאומי הזכאים לקצבת סיעוד מלאה (ללא הפחתה בגין הכנסות), זכאים לסיוע כספי מטעם ועידת התביעות או הרשות לזכויות ניצולי השואה. למידע נוסף ראו סיוע כספי לניצולי שואה הזכאים לגמלת סיעוד.
  • ניצולי שואה בעלי ניקוד של 6 נקודות תלות ומעלה אך עם הפחתה בגין הכנסות, שהכנסתם אינה גבוהה ביותר מ-2,000 ש"ח מתקרת ההכנסה שנקבעה על ידי המוסד לביטוח לאומי, עשויים להיות זכאים לתוספת בכסף בשווי 4.5 שעות סיעוד שבועיות מועידת התביעות. למידע נוסף ראו עזרה סיעודית לניצולי שואה מועידת התביעות.
  • ניצולי שואה שנקבעו להם 1.5-2 נקודות תלות בלבד, עשויים לקבל תוספת בכסך בשווי 2 שעות סיעוד שבועיות מוועידת התביעות. למידע נוסף ראו עזרה סיעודית לניצולי שואה מועידת התביעות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים