הקדמה:

ניצולי שואה התלויים לחלוטין בזולת, או תלויים בזולת במידה רבה מאד זכאים לתוספת של 9 שעות סיעוד שבועיות מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
ניצולי שואה המקבלים גמלה בכסף מהביטוח הלאומי יקבלו מועידת התביעות את תוספת 9 שעות הסיעוד השבועיות כגמלה בכסף שערכה 1,845 ₪ בחודש
ניצולים אשר אינם עומדים בתנאי הזכאות לקבלת תוספת 9 שעות הסיעוד, עשויים לקבל תוספת גמלה בכסףעבור 4.5 או 2 שעות סיעוד שבועיות מועידת התביעות
השירות של תוספת שעות הסיעוד ניתן רק בבית הניצול ואינו ניתן לניצולים השוהים במוסד סיעודי או בית אבות או בדיור מוגן במחלקת תשושים


הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל מממנת תוספת של 9 שעות סיעוד שבועיות לניצולי שואה התלויים לחלוטין בזולת, או תלויים בזולת במידה רבה מאד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

תהליך מימוש הזכות למקבלי גמלת סיעוד בעין מהמוסד לביטוח לאומי

  • הבקשה לתוספת שעות סיעוד בעין (כלומר תוספת שעות עבודה בפועל של המטפל הסיעודי מטעם המוסד לביטוח לאומי) נידונה בקרן לרווחה.
  • באפריל 2018 חלו שינויים באפיק הסיוע לתוספת 9 שעות סיעוד, ואין יותר צורך להגיש טופסי בקשה לקרן.
  • יחד עם זאת, ניצולים הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים או לשעות "עזרה לזולת" מטעם משרד הביטחון מתבקשים למלא טופס הצהרה על הכנסה ונכסים ולשולחו אל הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל. ניצולים אלה יקבלו את תוספת שעות הסיעוד בעין בלבד ולא בכסף.
  • פונים אשר ימצאו זכאים, פרטיהם יועברו לקרן למתן השירות, והקרן תפנה אליהם.
  • ניצולים העומדים בתנאי הזכאות אשר הקרן לא פנתה אליהם, מתבקשים לפנות אל הקרן לרווחת פגעי השואה בטלפון ‎03-6090866.

תהליך מימוש הזכות למקבלי גמלת סיעוד בכסף מהמוסד לביטוח לאומי

  • ניצולים העומדים בתנאי הזכאות, המקבלים גמלה בכסף ומבקשים לקבל את תוספת שעות הסיעוד כגמלה בכסף נדרשים למלא טופס בקשה לקצבת סיעוד בכסף ולשלחו אל ועידת התביעות בכתובת: קרליבך 25, ת"ד 20064 תל-אביב 6120001 או בדוא"ל שכתבתו: infodesk@claimscon.org . להבהרות ומידע נוסף ניתן לפנות ה לוועידת התביעות בטלפון 03-5194400.
  • יוצאי עיראק ואלג'ריה שהוכרו ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה, מתבקשים לפנות לבדיקת זכאותם אל הרשות לזכויות ניצולי השואה, בטלפון: 5105* או באמצעות כתובת המייל: info@shikum.mof.gov.il.
  • החל מחודש יוני 2020 ניצולים אשר קיבלו את גמלת הסיעוד בכסף ישירות מהקרן לרווחת נפגעי השואה (בעיקר יוצאי עירק), יקבלו את הגמלה בכסף ישירות מהרשות לזכויות ניצולי השואה.

תאריך תחילת הזכאות לתוספת שעות הסיעוד מהקרן

  • הסיוע לתוספת של 9 שעות הסיעוד יחל לאחר אישור בקשה תקינה בקרן והפקת ההתחייבות לספק השרות ולא על-פי תאריך תחילת הזכאות של ביטוח לאומי.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

  • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים