עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל הוקמה במטרה להגן על זכויותיהם של דיירי הדיור המוגן ולספק להם ולבני משפחותיהם מידע כללי ומשפטי. צוות העמותה מורכב ממתנדבים המתגוררים בבתי דיור מוגן ותורמים מזמנם ומניסיונם לטובת הכלל (פעולות העמותה ממומנות ע"י דמי חבר חודשיים).
ב-2004 העמותה הוכרה ע"י משרד המשפטים כ"ארגון צרכנים" של דיירי הדיור המוגן בישראל, הכרה המאפשרת לה להגיש תביעות לבתי המשפט בכל הנוגע לזכויותיהם של הדיירים.
בעקבות פעילותה של העמותה נחקק חוק הדיור המוגן תשי"ב- 2012 המסדיר את עיקרי התנהלות בתי הדיור המוגן וזכויות הדיירים.

פרטים

אתר:לאתר
דוא"ל:judg.amuta@gmail.com
טלפון:לרשימת הטלפונים של צוות העמותה
שנת הקמה:2000
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

פעילות העמותה

  • ניהול מעקב, בשיתוף עם ועדי הדיירים, אחר יישומו של חוק הדיור המוגן בבתי הדיור המוגן השונים.
  • ניהול הליכים משפטיים במקרים שבהם חוק הדיור המוגן אינו מיושם.
  • הדרכות לוועדי הדיירים וסיוע בפתרון בעיות משפטיות וחשבונאיות בנושאים הקשורים לדיירים.
  • ניהול מאבקים ציבוריים בנושאי זכויות הדיירים שטרם נמצא להם פיתרון הולם.

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות