עמותת נימן פיק C ישראל הוקמה על-ידי משפחה ששניים מבניה לקו במחלה.
העמותה שמה לה למטרה לסייע ככל הניתן למשפחות ולחולים בנימן פיק בהתמודדויות השונות הקשורות למחלה.
רופאים, חולים, בני משפחה, וכל גורם אחר מעורב, יכולים לפנות אל העמותה לקבלת סיוע.

פרטים

דוא"ל:niemann.pick.israel@gmail.com
כתובת:ת"ד 4214 מודיעין עילית מיקוד 7191902
טלפון:050-4117082
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם